VUODEN 2023 HANGÖ TEATERTRÄFF ­FESTIVAALEILLA esitettiin paikkasidonnaisia, ihmisen ja ympäristön välistä suh- detta ja arkkitehtuuria käsitteleviä teoksia. Festivaalin taiteelliset johtajat Tom Rejström ja Jonas Welander halusivat tuoda festivaalin ohjelmistoon paikallisuuden teeman, joka on festivaalin kantava teema myös ensi vuonna.

I was living in a strange place ja Kortteli 526:n työryhmän tekemä Kaava 884 esitetään seuraavaksi Kuopion Anti-festivaalilla syyskuussa. Esitykset ovat osa Kulkue-hanketta, joka mahdollistaa pidemmän esityskaaren teoksille ja edistää festivaalien saavutettavuutta. Esitykset vievät katsojan arkkitehtuurin ja ympäröivän todellisuuden kerrostumiin. Henriikka Himman ja työryhmän I was living in a strange place pohtii tilojen muutosta. Miten ympärillämme olevat rakennukset ovat rakentuneet, kertovat ympäröivästä todellisuudesta, vaikuttavat elämäämme ja lopulta muuttuvat toiseksi joko kunnostuksen tai tuhoutumisen kautta?

Esitykset tuovat esiin erilaisia puolia Hangon kaupungista. I was living in a strange place -teoksessa tutustaan purku-uhan alla olevaan betonista rakennetun funktionalistiseen Forum- rakennukseen, jossa Osuuspankin konttori sijaitsee. Vaikka esityksen tapahtumat sijoittuvat liiketilakeskittymään, liikutaan dramayurgian tasolla Helsingissä, Oulussa ja unessa. Esitys keskustelee Helmi Kajasteen Rakenna, kärsi ja unhoita -esseekokoelman kanssa. Kortteli 526 puolestaan tutkii kaupunkisuunnittelua ja kaupunkia muuttuvana ympäristönä. Puolentoista tunnin aikana osallistujat kiertävät Hangossa ryhmänä, suorittavat tehtäviä ja pohtivat kaupunkiympäristön muutosta, sen historiaa ja tulevaa nykyhetkestä käsin.

Arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristön käsittely on oivaltavaa. Esiintyjät vievät osallistujat matkoille, joissa pohditaan, millaisia päätöksiä kaupunkien rakentumiseen liittyy ja miten ympäröivä arkkitehtuuri muovaa ihmisten elämää. Teokset tuovat rakennukset ja ympäristöt eri tavalla esiin kuin arkkitehtuurikierroksilla tai arjessa ja mahdollistavat tulevan kuvittelun. Ne havainnollistavat, millaisia vaikutuksia arkkitehtuuria ja kaupunkiympäristöä koske- villa päätöksillä on. Esiintyjät toimivat luennoitsijoina ja oppaina, mutta he vievät myös roolihenkilöidensä henkilökohtaisille matkoille, erityisesti I was living in a strange place -esityksessä, jossa Helmi Kajaste pääsee ääneen ja kertoo arkkitehtuurin vaikutuksista elämäänsä.

JAHA KOON CUCKOO ON tunnin kestävä intensiivinen kuvaus kahdenkymmenen vuoden takaisen Etelä-Korean taloudellisen kriisin aiheuttamista sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kriisillä on ollut huomattavat seuraukset vuonna 1984 syntyneen Koon sukupolveen. Yksi niistä on avuttoman eriytyneisyyden tunne, joka on aistittavissa Koosta ja esityksen tunnelmasta koko esityksen ajan.

Koon seurana lavalla ovat korealaiset puhuvat riisinkeittimet Cuckoot Hana, Duri ja Seri. Riisiä keittäessään ne kertovat Koon isän kuolemasta, hänen Etelä-Koreassa asuvista ystävistään, Etelä-Korean itsemurhien kasvusta, työttömyydestä ja eriarvoisuudesta. Valkokankaalla pyörii pätkiä uutisista ja muita videota.

Vaikka esitys käsittelee hyvin synkkiä aiheita, on siinä jotain nauruhermoja kutkuttavaa kepeyttä, minkä Koo luo synkällä huumorilla, tekemällään musiikilla ja riisinkeitinten keskusteluilla. Erityisesti videoiden leikkaukset ja niissä pyörivät hahmot keventävät esitystä paikoittain. Cuckoossa ei mennä pakoon surua ja epätoivoa, vaikka pätkä Gretchen Rubinin onnellisuusvideosta, jonka mukaan onnellisuus on pelkästään yksilön vastuulla, pyöriikin taustalla hetken aikaa. Koo tekee Rubinin onnellisuuskäsityksestä epäluotettavan, onhan Gretchen Robert Rubinin käly, joka oli Yhdysvaltojen valtiovarainministeri talouskriisin alkamisen aikaan.

Aivan esityksen lopussa yksi riisinkeittimistä ilmoittaa olevansa valmis. Koo avaa riisinkeittimen ja alkaa tekemään riisistä taloa, joka lopulta sortuu. Hyvin ajoitettu esityksen kesto jättää vaikuttuneen, mutta synkän tunteen katsojaan. Cuckoo on vieraillut monilla kansainvälisillä festivaaleilla. Esitys on osa Hamartia-trilogiaa, johon kuuluu muun muassa esitys Lolling & Rolling. Olisi ollut kiinnostavaa nähdä trilogiasta toinenkin esitys Hangossa. •

Maria Sairanen

Cuckoo. Konsepti, ohjaus, teksti, musiikki, video Jaha Koo. Lavastus ja median käyttö Eunkyung Jeong. Esiintyjät Hana, Duri, Seri & Jaha Koo. Cuckoon hakkerointi Idella Craddock. Dramaturginen neuvonantaja Dries Douibi. Tekniikka Korneel Coessens, Jan Berkans, Bart Huybrechts (& Wim Clapdorp). Ensi-ilta Hangon teatteritreffeillä 10.6.2023.

Kortteli 526. Alkuperäinen konsepti Riikka Vuorenmaa Esiintyjät Riikka Vuo- renmaa, Maarit Utriainen ja Sebastian Lopéz-Lehto Teoksen suunnittelu
ja toteutus Riikka Vuorenmaa, Maarit Utriainen ja Sebastian Lopéz-Lehto Ensi- ilta Hangon teatteritreffeillä 8.6.2023.

I was living in a strange place. Dramaturgi, kirjoittaja ja koolle kutsuja Henriikka Himma. Esiintyjät Kaisa Karvinen, So a Palillo, Julia Lappalainen, Nicolas Rehn ja Henriikka Himma. Valo- ja tilasuunnittelija So a Palillo. Ääni- suunnittelija ja musiikko Nicolas Rehn Arkkitehtitutkija Kaisa Karvinen Ensi-ilta Hangon teatteritreffeillä 8.6.2023