”Taidealalla on jonkin verran epäterveitä käytäntöjä ja vääristyneitä valtarakenteita, joissa taiteen nimissä hyväksytään ihmisten alistamista. Taiteen tekemisen ei pidä olla aina helppoa ja suvereenia, mutta työolosuhteiden pitää olla hyvät”, kuvailee Alma Lehmuskallio Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehdessä 5/2022.

Maria Sairanen haastatteli maisterintutkielmaansa varten Tampereen Työväen Teatterin toimitusjohtajaa Otso Kauttoa, Oulun teatterin taiteellista johtajaa Alma Lehmuskalliota, Svenska Teaternin teatterinjohtajaa Joachim Thibbliniä ja KokoTeatterin teatterinjohtajaa Anna Veijalaista teatterinjohtajan työnkuvasta ja tavoista edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Johtajien työn ytimessä ovat olleet henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien rakentaminen teatterin tekemiseen. Johtajat korostavat suunnitelmien tekemisen tärkeyttä tasa-arvon edistämistyössä, mutta tasa-arvoa voidaan edistää arkipäiväisestä toiminnasta alkaen.

”Lähdetään liikkeelle yhteisistä arvoista, kunnioitetaan toisiamme ja kuunnellaan toisiamme”, kertoo Thibblin.

Tietoisuuden lisääminen on yksi tasa-arvon edistämisen pääkohdista. Seminaareissa ja koulutuksissa on käsitelty syrjintää ja seksuaalista häirintää koko henkilökunnan voimin.

Alma Lehmuskallio on ottanut käyttöön taiteellisen produktion purkumallin, jossa käydään läpi esityksen tekemisen prosessia ja taiteelliseen työhön liittyviä epäkohtia.

”Pidämme huolta siitä, että esityksen tekemisen prosessissa tapahtuneet asiat saavat myös väylän purkautua. Saamme näin myös mahdollisuuden kehittää niitä asioita, ja ihmisillä on foorumi tulla kuulluiksi.”

Lue Maria Sairasen artikkeli johtajien keinoista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa uusimmasta lehdestä