TANSSIJA Godwin Otienon soolossa Belonging taide näyttäytyy yhteyden luomisen mahdollisuutena ja kuulumisen paikkana. Keniasta kotoisin oleva Otieno on tanssinut merkittävissä kokoonpanoissa Suomessa ja on ainakin taiteensa kautta kiinnittynyt suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. 

Stoassa valkokankaalla esitetyt luonto- ja kaupunkimaisemat ankkuroivat kuulumisen käsittelyn Suomeen. Näyttämöllä tapahtuva rinnastuu tämän ympäristön elettyyn kokemukseen. Äänimaisemassa naiskertoja laajentaa paikan kokonaisvaltaista kokemusta myös sosiaalisiin suhteisiin. Yhteyden muodostaminen nähdään meidän kaikkien selviämisen takeena.

VALONLÄHTEET KÄSISSÄÄN pimeydessä tanssiva esiintyjä hahmottelee omia ääriviivojaan ja rajanvetoa julkisesti näytettävään. Valon ja pimeyden dynamiikka toimii teoksen keskeisenä motiivina. Yhdistän sen näkyvyyden ja näkymättömyyden politiikkaan. Mediamaisemassa näkyvyys ja kuuluvuus, se kenen näkökulma pääsee esille, on hyvinkin säädeltyä ja tätä vasten taide tarjoaa tarpeellisen omaehtoisen näkyvyyden paikan. 

Belonging on lähestyttävä ja kohtaamiseen kutsuva teos. Se myös rakentaa yhteyttä, jota esityksen alun silta ja lyhtyjä kantava hahmo ilmentävät. Maisemamuotokuvan omaisissa otoksissa lavalta kohti katsova esiintyjä asettuu kohdattavaksi ja avaa siten mahdollisuuden vuorovaikutukseen.

Kehystys on näin tulkittuna yksinkertainen. Esityksen tasolla se on kuitenkin täynnä hienovireistä ja jännitteistä tapahtumaa. Tanssi yhdessä musiikin ja audiovisuaalinen toteutuksen kanssa muodostaa suggestiivisen kokonaisuuden. Rytmi on yhtä sykkivää elävää pulssia ja kantaa koko kirjon pysäytyksestä meditatiiviseen ja räjähtävään ilmaisuvoimaan. Esitykseen sisältyviä erityisiä afrikkalaisen kulttuurin merkityskerrostumia en tunne. Niistä haluaisin kuulla ja tietää lisää. 

Teoksen avulla on mahdollista reflektoida johonkin kuulumista meitä kaikkia koskettavana vuorovaikutussuhteena. Sillä on suora yhteys siihen, vahvistammeko osallisuutta vai poissulkemista ja syrjintää tukevaa vuorovaikutusta. Jälkimmäisen vakavat yhteiskunnalliset seuraukset olivat kevään eduskuntavaalipaneelien keskeinen aihe.

Mia Hannula

Godwin Otieno: Belonging. Taiteellinen konsepti, koreografia ja tanssi Godwin Otieno. Visuaaliset elementit Samuel Boateng. Äänet Vivianne Bossina. Musiikki Pirimo Hamza ja Schneider Kacirek. Valot Liisa Kyrönseppä. Ensi-ilta Stoassa 11.3.2023.