Mad housen näyttämöllä esitettiin ensimmäinen taiteellinen osa esitystaiteilija ja näyttelijä Nora Rinteen tohtorintutkintoon tähtäävässä tutkimushankkeessa Children and Childhoods in Intergenerational Performance Art.

Lapsipalvelus-teoksessa Rinne esiintyy yhdessä tanssija Katri Soinin sekä neljän lapsiesiintyjän kanssa. Lyhyttä alustusta lukuun ottamatta kaikki kuultava tekstimateriaali on lasten suusta tai kynästä.

Vaikka esitys on osa taiteellista tutkimusprosessia, avautuu se melko mutkattomasti maallikolle. Lapsitaiteilijoiden ääni välittyy selkeästi ja sensuroimattomasti eikä sitä ole kompressoitu palvelemaan vain tutkijan päämääriä. Esitys tulee aukaisseeksi harvinaisen suoran ja välittömän tien lapsen kokemusmaailmaan.

Usein lapsiin liittyvät teemat ja aiheet käsitellään taiteessa vanhemman hoivaavan katseen kautta. Lapsettomana ihmisenä en siksi ole kokenut kuuluvani esitysten kohderyhmään, ja niiden maailma on tuntunut etäiseltä ja käsitys lapsuudesta falskilta. Lapsipalveluksessa tällaista kokemusta ei kuitenkaan synny.

Hauskin ja samalla raadollisin oli lasten itse sepittämä satu Punahilkasta. Tarinassa Punahilkka kohtaa juoppo-Jaskan ja tappaa tämän veitsellä muutaman keksin takia. Yhteen liittyvät kaikessa yksinkertaisuudessaan lasten maailman pienuus ja samalla sen väkivaltaisuus.

Esitys sai muistelemaan omaakin lapsuutta. Oivalsin, että olin lapsena paljon enemmän tekemisissä väkivallan kanssa kuin aikuisena. Leikit, pelit ja välitunnit olivat täynnä väkivaltaa tai ainakin sen kuvittelua. Ehkä väkivalta on jotain, mikä on kaiken muun ohella otettava haltuun. Sen tutkiminen ja tunnusteleminen on osa aikuiseksi kasvamista.

Pohdin lasten maailmaa myös sukupuolen kautta. Rinteen teoksen lapset ovat kaikki poika-oletettuja. He puhuvat pelaamisesta ja pelikonsoleistaan. Itse esitystapahtumassa ei reflektoida lapsiotantaa mitenkään. Rinne saattaa tietysti käsitellä tätä aspektia tulevassa väitöskirjassaan tai myöhemmissä teoksissa. Yhtä kaikki ajattelin esityksen jälkeen, ettei lapsuudestakaan ole helppo tehdä yhtä universaalia, kaikille tunnistettavaa kategoriaa.

MATTi TUOMELA

Mad House: Lapsipalvelus. Työryhmä Nora Rinne, Katri Soini, Joona Halonen, Luca Sirviö, Ilmari Paananen, Viljami Lehtonen, Aale Rinne, Aarni Rinne, Oliver Tervolin ja Okko Yli-Vakkuri. Ensi-ilta Teurastamolla 13.11.2021.