Valmisteilla oleva lakiesitys työttömyysturvalain muuttamiseksi on herättänyt levottomuutta ja vastalauseita sekä taiteen kentällä että muilla aloilla, joissa moni työskentelee freelancerina. Lakiesitys määrittelee yrittäjäksi kaikki, jotka esimerkiksi tekevät töitä työkorvauksella tai laskuttavat jotain kautta töitään, pieniäkin. Freelancerilla on näin ollen riski tulla määritellyksi päätoimiseksi yrittäjäksi. Moni pitää todennäköisenä, että lakiesityksen toteutuessa freelancer-työt vähenevät huomattavasti, koska omia keikkoja ei kannattaisi tehdä muuta kuin palkattuna työntekijänä. Toisena vaihtoehtona on siis ryhtyä päätoimiseksi yrittäjäksi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2016.

Valmisteilla olevasta laista ovat huolissaan muun muassa Taideneuvosto, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme) ja Suomen Journalistiliitto. Ne ovat kaikki antaneet oman lausuntonsa asiasta.

Näyttelijäliitto huomauttaa, että suurin osa näyttelijöistä on tähän asti voinut tehdä osan keikoistaan työkorvauksilla tai laskuttamalla. ”Ne eivät ole kerryttäneet työttömyysturvaa ja ne ovat vähentäneet soviteltua päivärahaa, mutta jatkossa tämä ei olisi mahdollista. Laskutettu keikka johtaisi työttömyyskorvauksen menetykseen. Näyttelijä määriteltäisiin yrittäjäksi. Eikä yrittäjästatuksesta pääsisi eroon.”

Taideneuvosto yhtyy Näyttelijäliiton lausuntoon, esittää lain valmisteluun lisäaikaa ja huomauttaa: ”Pahimmillaan uusi laki johtaisi siihen, että freelancetaiteilijat olisivat kokonaan työttömyysturvan ulkopuolella. Lakiesityksen valmistelussa ei ole asianmukaisella tavalla kuultu taide- ja kulttuurialan toimijoita. Taideneuvosto on huolissaan siitä, mihin valmisteilla oleva lakiesitys voi johtaa. Taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ovat asia, joka ansaitsee tulla huomioiduksi, mutta se vaatii huomattavasti perusteellisempaa käsittelyä ja valmistelua kuin parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltävänä oleva työttömyysturvalain muutos.”

Teme korostaa omassa lausunnossaan, että esityksessä työtä tekevät pyritään jakamaan kahteen leiriin, palkansaajiin ja yrittäjiin ”huolimatta siitä, että työelämä ei tällä tavoin selkeästi enää jakaudu. Jo vuosia itsensä työllistävien joukko on kasvanut jatkuvasti ja pätkä- ja silpputöistä on tullut pysyvä osa suomalaista todellisuutta. Esitys muuttaa yrittäjäkäsitettä tavalla, joka ei hyvin huomioi työskentelytodellisuutta, joka on monen luovan alan freelancerin arkea: toimeentulo hankitaan erityyppisillä sopimussuhteilla, vaihtelevasti työ- ja toimeksiantosuhteissa.”

Esitys on herättänyt keskustelua myös taiteilijoiden keskuudessa muun muassa Facebookissa.

Minna Tawast

Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti seuraa lakiesityksen käsittelyä verkossa.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan

Näyttelijäliiton lausunto

Temen lausunto