Museot, teatterit ja orkesterit saavat ensi vuonna toimintaansa rahoitusta valtionosuuksina yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana. Uutena saajana valtionosuuden piiriin otettiin Tanssiteatteri Glims & Gloms.

Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia valtionosuuksia yhteensä 55,2 miljoonaa euroa. Orkestereille valtionosuutta jaettiin noin 21,4 miljoonaa euroa, ja museoille 36,7 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle valtionosuuksiin tehdään indeksikorotus, joka rahoitetaan veikkausvoittovaroista.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Valtionosuuksien lisäksi ministeriö päätti alustavasti teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan sekä orkestereiden kehittämishankkeiden määrärahoista.

Teatterit

Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 469. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden yksikköhinnaksi vahvistettiin 56 182 euroa. Arvonlisäverollinen yksikköhinta on 58 328 euroa. Uutena saajana valtionosuuden piiriin otettiin Tanssiteatteri Glims & Gloms.

Ministeriö osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 300 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Alustavasti alueteattereille osoitetaan määrärahasta 1 496 000 euroa, tanssiteattereille 560 000 euroa, lastenteattereille 959 000 euroa, valtakunnalliseen kiertuetoimintaan 157 000 euroa ja ruotsinkieliseen toimintaan 128 000 euroa.