Johanna Venho: Martti Suosalon tähänastinen elämä. WSOY, 2022. 491 s.

”Teatterikatsomon voi ajatella kuin aivoiksi unen aikana: me tulemme sisälle uneen, ja ihmiset yleisössä alkavat toimia yhtaikaa, yhtenä aaltona, reagoida yhtenäisenä joukkona. Me näyttelijät näyttämöllä olemme uni, jonka yleisön aivot tuottavat. Siitä on teatterissa kysymys.”

Näin kiteyttää juuri 60-vuotta täyttänyt näyttelijä Martti Suosalo elämäkertateoksessaan.

Suosalo kuuluu taiteen pataan pudonneisiin, niihin, joille teatteri ei ole pelkkä ammatti vaan elinehto.

Johanna Venho on kirjoittanut Suosalosta hienon teoksen. Se etenee viidessä kronologisessa näytöksessä. Kertojan äänenä on Suosalo minä-muodossa. Venho tuntuu tavoittaneen Suosalon tavan olla maailmassa ja havainnoida sitä – sekä itseään. Mukana on myös lukuisia ystävien ja kollegoiden haastatteluja Tero Jartista Raila Leppäkoskeen, Mika Nuojuasta Inari Niemeen.

Alussa palataan Suosalon lapsuuteen ja nuoruuteen ensin Oulussa, sittemmin Turussa ja uudelleen Oulussa, jossa paikallinen nuorisoteatteri oli lähtölaukaus Suosalon teatteriuralle.

Oulun Tuirassa sijainneesta Osulan pihapiiristä Suosalo muistaa elävästi 1960-luvun puukaupunginosaan liittyneitä tapahtumia ja tuntoja. Siellä hänen arvopohjakseen kehkeytyi eräänlainen osuuskauppamiehen eetos, jonka perustana ovat yhteisöllisyyden ja työväentaustan arvostaminen.

Perhe muutti isän ylennyksen perässä 70-luvulla Turkuun, pohjoisen pojan näkökulmasta ”ihmemaahan”. Vaikka koulumenestys siellä sakkasikin, luokkatilanteilla oli hänelle muuta käyttöä. Koulussa improvisoitiin kaverin kanssa karttakepin, sienen ja vaihtotakkien avulla humoristisia opetusnäytelmiä.

Teatterikorkeakouluun Suosalo tähtäsi jo varhain. Kahdella ensimmäisellä kerralla ei tärpännyt, mutta ikkunanpesijän ja remonttireiskan työtkin maistuivat hyvin. Ohessa harrastettiin kokeiluhenkistä nuorisoteatteria, sittemmin jo omassa Marotte-ryhmässä Helsingissä.

Kolmannella yrityksellä Teatterikorkeakoulun ovet avautuivat vuonna 1983. Tässä vaiheessa Jouko Turkasta oli tullut talon rehtori.

”Turkka oli teatteriopettajista ainut, joka näki potentiaalia nuoressa minussa”, Suosalo arvelee.

Koulutuksen vaativuutta Suosalo kuvaa tarkasti. Hän katsoo itse kestäneensä opetuksen hyvin, koska pystyi pysymään Turkasta hieman etäällä, sivullisena tarkkailijana ja omassa sisäisessä maailmassaan. Selväksi kuitenkin käy, että Turkan ääni kuuluu edelleen näyttelijän pään sisällä.

Ryhmäteatterissa Suosalo näytteli 1980–90-lukujen taitteessa ja pitää sitä toisena teatterikoulunaan. Sen vapaa, leikkiä korostava työote Leppäkosken ja Arto af Hällströmin ohjauksissa oli vastakohta Turkan opetukselle. Näyttelijäntyöhön löytyi kokonaan uudenlaisia elementtejä.

Suosalon töiden skaala on ollut lavea. Se on pitänyt sisällään valtavasti rooleja kaupunginteattereissa ja elokuvissa, musiikkiteatteri-iltoja, monologeja ja kuunnelmia.

Kaikkiin töihinsä Suosalo on suhtautunut äärimmäisellä pieteetillä. Hänen työskentelyään leimaa paitsi luova kokeileminen myös pedanttinen tekstin ja fyysisen ilmaisun harjoittelu ja toisto. Kuten myös instrumentin hoitaminen, johon kuuluu aina riittävä lepo – nokoset kaikissa mahdollisissa väleissä paikasta riippumatta. Ohjaajan tontille hän ei kaipaa, mutta ohjaajalta hän vaatii selkeää visiota ja motiivia.

Perhe-elämäänsä ohjaaja Virpi Suutarin rinnalla Suosalo avaa kauniisti. Näyttelijä toteaa olevansa kotona yhteisön palvelija, jossa pakettiin kuuluu toimiminen kokkina ja autokuskina.

Juuri nyt Suosalo kehittelee tulevaisuutta oman kiertävän teatteriteltan Sirkus Suosalon parissa. Se merkitsee paluuta esittämisen ytimeen Federico Fellinin hengessä. Tämäkin epäilemättä Suosalolta onnistuu. Hän myöntää oppineensa elämään molemminpuolisessa hyötysuhteessa mediajulkisuuden kautta tapahtuvaan markkinointiin.

Venhon ja Suosalon laatima tähänastinen elämäkerta on taitavan timpuriparin työtä, jossa rakennetaan koko kuva näyttelijän työstä ja elämästä. Perustus, kantavat rakenteet, ulko- ja sisälaudoitus, naulat ja koristeet on nakutettu paikoilleen, paikkansa tietäen. Myös mestarinäyttelijän työkalupakki avataan avuksi noviiseille ja muille kiinnostuneille.

Annukka Ruuskanen