Rakkaus tanssia kohtaan kantaa pienessä kaivoskaupungissa kasvavaa 11-vuotiasta Billy Elliotia. Se ei ole kuitenkaan riittävä edellytys samannimisen suuren lapsimusikaalin toteutukselle. Rakkauden lisäksi lasten valmennukseen tarvitaan roimasti tanssin, musiikin ja näyttämötaiteen opetuksen ammattitaitoa.

Oulussa lasten musikaaleissa tarvittavat taidot hankittiin Oulun teatterin tiiviillä yhteistyöllä Oulun ammattikorkeakoulun Kulttuurialan yksikön kanssa. Oulun teatterissa maaliskuun alussa ensi-iltansa saanut Billy Elliot jatkaa ohjelmistossa koko kevään. Se on tarjonnut työharjoittelupaikan neljälle tanssinopettajaopiskelijalle ja neljälle musiikkipedagogian opiskelijalle.

Lapsimusikaali Billy Elliotin toteuttaminen Oulussa ei olisi ollut mahdollista ilman tätä yhteistyökuviota. Vahvasti tätä mieltä on musikaalin koreografi Petri Kauppinen, joka toimii myös Oulun ammattikorkeakoulussa tanssin lehtorina.

”Teatteri sai Billy Elliotiin valmiin paketin Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksesta ja musiikkipedagogikoulutuksesta. Muuten tällaisen musikaalin toteuttaminen olisi ollut mahdotonta jo taloudellisistakin syistä. Olisi ihan hirveän kallista, jos produktioon pitäisi palkata koreografin lisäksi neljä tanssin ja neljä musiikin ammattilaista opettamaan lapsiesiintyjiä”, Kauppinen kertoo.

Musikaalia varten perustettiin Billy-koulu. Se aloitti toimintansa keväällä 2021 heti, kun kaikki musikaalin tarvittavat lapset ja nuoret oli valittu pääsykokeilla.

Oulun Billy Elliotin kaikissa viidessä lapsiroolissa on kaksoismiehitys. Balettikoululaisia on kiertävässä miehityksessä mukana yhteensä kolmekymmentä. Heistä puolet on aina kerrallaan mukana näytöksessä. Musikaalin lapsiesiintyjät ovat 8–15-vuotiaita.

Billy-kouluun otettiin mallia Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen alaisuudessa pitkään toimineesta harjoituskoulusta. Harjoituskoulussa on opetettu balettia Kalevi Merikallio -mestariluokilla ja tanssia monilajisesti erikoiskoulutusryhmissä.

”Halusimme saada Billy Elliotin lasten kouluttamisen pyörimään ikään kuin he olisivat meillä erikoiskoulutuksessa. Niinhän he tavallaan ovatkin”, Kauppinen kertoo.

”Ainoa ero ammattikorkeakoulun erikoiskoulutukseen on, että musikaaliin tullessaan lapset eivät ole niin pitkällä kuin varsinaiseen tanssin erikoiskoulutukseen hakeutuvat. Osa lapsista tulee produktioon ihan pystymetsästä pääsykokeiden kautta.”

 

Billy-koulussa ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin pedagogiopiskelijat ovat päässeet harjoittelemaan oman ammattialansa opetustoimintaa tavoitteellisesti ja työelämälähtöisesti. Opetuksen sisältö on suunniteltu monialaisen taidekasvatuksen lähtökohdista.

Neljään eri ryhmään jaetut lapsiesiintyjät ovat saaneet tanssin, musiikin ja teatteri-ilmaisun opetusta sekä ryhmätunneilla että yksilöopetuksessa. Ensin kaikille lapsille annettiin perustunteja tanssissa, ilmaisussa ja laulussa. Kesäkuussa järjestetyllä Billy-leirillä jaettiin roolit ja siirryttiin määrätietoisemmin musikaalikoreografioiden ja musikaalin kohtausten pariin.

Musiikkipedagogian opiskelijat huolehtivat vastaavasti musiikin harjoittamisesta lapsille ennen varsinaisia näyttämöharjoituksia.

Petri Kauppinen kertoo, että lasten casting eli roolittaminen on tehtävä eri pohjalta kuin aikuisten. Hänen mielestään lapset pitää valita mukaan potentiaalin näkökulmasta.

”Lapsi ei ole enää sama käytyään harjoitusprosessin läpi. Aikuisissa tapahtuu kehitystä paljon vähemmän.”

Lue koko Eeva Kauppisen kirjoittama juttu Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden numerosta 2/2022.