Koreografi Carl Knif on jo pitkään tehnyt unenomaisia tanssillisia tutkimuksiaan isoista kysymyksistä: ihmisen sisimmästä, elämän arvoituksesta, ihmisen ja luonnon suhteesta. Knifin teokset eivät kuitenkaan koskaan ole pateettisia, vaan ne liikuttavat terävänäköisyydellään ja ymmärryksellään, joka näkee pienen ihmisen pyristelyn. Eri teattereiden kanssa yhteistyössä on valmistunut muun muassa sellaisia helmiä kuin Muodonmuutos (2016) ja At Once (2018), joissa Knifin tanssillinen kerronta, huumori ja tyylitaju onnistuvat välittämään kompleksisia inhimillisiä tilanteita ja tunteita sekä fyysistämään klassikkotekstejä ja niiden tunnelmia.

Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilaan Knif valmisti viime vuonna musiikin ja tanssin yhteyttä tutkineen Kaksivärinen fuuga –teoksen. Nyt Svenska Teaternin Amos-näyttämöllä  nähdään hänen ohjaamansa omaperäinen tanssillinen tulkinta August Strindbergin Ett Drömspel –näytelmästä. Esitys on Svenskanin, Carl Knif Companyn Ja Riksteaternin yhteistuotanto. Se siirtyy Tukholmaan ensi vuonna.

Klassikkonäytelmä on fantasia, jossa jumalolento Agnes matkaa läpi maailman ja näkee ihmiselämän arkisen kärsimyksen, mutta myös sen kauneuden. Juonen tasolla Agnes kohtaa inhimillisiä arkkityyppejä, jotka kaikki kaipaavat rakkautta, saavuttamatonta, vapautta. Mutta esteeksi nousee aina jokin, kuten velvollisuus tai kuuliaisuus.

Agnes yrittää kovasti ymmärtää ihmisiä ja päätyy säälimään: ”Det är synd om människorna.” Hän joutuu samaan loukkuun itsekin.

On hämmästyttävää, kuinka ajankohtaisilta vuonna 1907 ensi-iltansa saaneen teoksen kysymykset juuri nyt tuntuvat. Ehkä siksi, että olemme lähes kaksi vuotta olleet todella kuuliaisia, totelleet määräyksiä ja pohtineet oikeudenmukaisuutta tavallista enemmän.

On myös hämmästyttävää, kuinka koskettava Strinbergin yliviritetty teksti on liikkeen ja visioiden voimalla esitettynä. Varsinkin kun esityksen maailma ja visuaalisuus tuovat mieleen 1900-luvun alun ekspressionismin ja mykkäelokuvat – eli eivät varsinaisesti viittaa nykyhetkeen. Vaikutelmaa vahvistavat Jukka Huitilan välillä pehmeät, mutta voimakkaita kontrasteja luovat valot.

Mutta jokin vanhan maailman koneellisuudesta muistuttavissa pyörivissä ja nykivissä liikkeissä, selkeissä asetelmissa, voimakkaissa väreissä ja pelkistetyssä näyttämökuvassa on oikein juuri nyt.

Se, että Knifin teokset eivät yleensäkään briljeeraa teknologian uusimmilla saavutuksilla, saattaa olla olosuhteiden sanelemaa, mutta uskon, että tietty kotikutoisuus on tarkoituksellista. Se tuo kokonaisuuteen lempeyttä ja selkeyttä. Ei olla härpäkkeiden ja pöhinän äärellä. Ajatellaan.

Oksana Lommin esittämä Agnes tulee avaruudesta ja hänen suuret, pehmeät ja kaarevat liikkeensäkin tuottavat näyttämölle planeettojen pyörintää. Lommi on tarkka ja hengittävä sekä fyysisessä että suullisessa ilmaisussaan. Toinen Carl Knif Compayn tanssija, Pekka Louhio sekä Svenskanin Dennis Nylund ja Patrick Henriksen luovat ilmeikkäällä fyysisyydellään persoonallisia hahmoja kokonaisuuteen. Riksteaternin näyttelijät Per Burell ja Mårten Andersson deklamoivat riemastuttavalla tekniikalla ja riikinruotsilla pontevien hahmojensa puheita.

Minna Tawast

EDIT: 28.9.2021: Kaksivärinen Fuuga valmistui Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilaan yhteistyössä Carl Knif Companyn kanssa.

Carl Knif Company, Svenska Teatern, Riksteatern: Ett Drömspel. Oh­jaus ja ko­reog­ra­fia Carl Knif. La­vas­ta­ja Erik Sal­ve­sen. Pu­vut Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la. Ää­net/sä­vel­lys Jan­ne Hast. Va­lo­t Juk­ka Hui­ti­la. Esiin­ty­jät Mår­ten An­ders­son, Per Bu­rell, Pat­rick Hen­rik­sen, Ok­sa­na Lom­mi, Pek­ka Lou­hio ja Den­nis Ny­lund. En­si-il­ta Amos-näyt­tä­möl­lä 8.9.2021.