Immersiivisyys tekee vahvasti tuloaan myös esitysten äänisuunnittelijoiden työkalupakkiin. Sen vaikutuksia sai ihmetellä viimeksi TTT:n Hamletissa.

 

Viime keväänä ensi-iltansa saanut Tampereen Työväen Teatterin Hamlet –rockmusikaali on oli monelle katsojalle kokonaisvaltainen kokemus – muun muassa siksi, että yleisö tunsi istuvansa musikaalin moninaisten äänten ympäröimänä. TTT ja Wasa teater ovat edelläkävijöitä uuden, ranskalaisen
L-ISA-kaiutinjärjestelmän käyttöön otossa.

AV-tekniikan maahantuontiin ja laitemyyntiin erikoistuneen Intersonic Oy:n myyntipäällikkö Pauli Molnár on ollut saattamassa L-ISA-järjestelmää molempiin teattereihin. Vielä viime vuonna TTT:n isolla näyttämöllä oli kaikkiaan kolmisenkymmentä kaiutinta. Nyt on muutama lisää.

”Kaiuttimia on yhteensä 66, mutta niillä saavutetaan monia hyötyjä verrattuna perinteisiin järjestelmiin. Parempi lokalisaatio, tarkempi erottelu ja laajempi tilavaikutelma”, luettelee Molnár konkretisoidessaan uuden tekniikan keskeisiä avuja.

Perinteiset kaiutinjärjestelmät ovat pääsääntöisesti joko stereo, tai LCR-järjestelmiä.

”Stereoäänen suurin ongelma on, että järjestelmän optimaalinen havaintoalue on vain noin 10 prosentin kaistale katsomon keskellä. Tämän alueen ulkopuolella ihminen aistii äänen suunnan joko vasemmalla tai oikealla olevasta kaiuttimesta. Tämä on johtanut siihen, että livetilanteissa usein miksataan kaikki tärkeät äänilähteet molempiin kaiuttimiin, jotta ääni kattaisi koko katsomon. Tämä taas johtaa siihen, että äänen suuntavaikutelma kärsii. Lisäksi jokaiselle äänelle joudutaan muokkaamaan oma alue taajuuskaistassa, jotta eri äänilähteet erottuisivat toisistaan.”

Molnárin mukaan ääni voidaan nyt paikantaa huomattavasti tarkemmin sinne, mistä se yleisön visuaalisen havainnon mukaan tulee. L-ISA-järjestelmän keskiössä on prosessori, jossa jokainen audiokanava muutetaan visuaaliseksi objektiksi äänisuunnittelijan käyttämään graafiseen käyttöliittymään. Näitä objekteja voidaan vapaasti sijoittaa ja liikuttaa äänikentässä. Äänisuunnittelijalla on myös mahdollisuus manipuloida objektin etäisyyttä, leveyttä ja korkeutta.

”L-ISA-järjestelmässä kaikkea audiomateriaalia ei tarvitse tunkea ulos yhdestä ja samasta kanavasta, vaan soittimet ja näyttelijöiden tai laulajien äänet voidaan jakaa omiin kaiuttimiinsa, ja siksi kuulokuva pysyy yhtenäisenä koko katsomossa”, selventää Molnár.

Kyse ei siis ole vain kaiuttimien määrästä, vaan siitä, että eri kaiuttimista tulee eri ääntä ja ne yhdessä mahdollistavat paljon avaramman ja tarkemman äänikuvan, kuin mihin ollaan totuttu.

L-ISA pitää sisällään myös niin sanotun Room enginen eli tilaprosessorin, jolla voidaan luoda saliin erilaisia uskottavia tilavaikutelmia – ikään kuin keinoakustiikka.

 

Niin, ja järjestelmä on tietysti myyjänsä mielestä helppokäyttöinen. Mutta on se sitä myös käyttäjän mielestä. Tampereen Työväen Teatterin äänisuunnittelija Kalle Nytorp vahvistaa Molnárin väitteen:

”Helppo ottaa haltuun. Se on looginen ja visuaalisuus helpottaa hahmottamista. L-ISA toimii kuin teknisesti nerokas assistentti. Kun pohja suunnittelulle sekä konsoli–L-ISA -integraatio on valmiina, luovien tilaratkaisujen toteuttaminen on äärimmäisen helppoa. Käytännössä suunnittelija voi vaikka sormella ohjaten sijoittaa objektin äänikuvassa haluamaansa paikkaan ja L-ISA prosessoi signaalia siten, että kuulokuva vastaa suunnittelijan tavoitetta. Käyttöliittymä on ollut täysin luotettava. Se ei ole kaatunut kertaakaan, vaikka prosessoi parhaimmillaan yli 90 objektia samanaikaisesti.”

Nytorp on ollut suunnittelemassa Hamletin immersiivistä äänimaisemaa. Se oli hänen ensimmäinen työnsä uudella leikkikalulla.

”Seuraavan esityksen pohjatyö on jo hyvässä vauhdissa. Näinä päivinä julkistettavassa tuotannossa on odotettavissa laajaa, leikittelevää äänimaailmaa, jossa on tilaa tempuille.”

Nytorp kertoo, että Hamletissa fokus oli vahvasti bändin ja laulun soundissa sekä tekstin, tunteen ja artikulaation välittymisessä.

Hamlet on brutaalin rock, silti herkkä ja tyylikäs. Tässä esityksessä bändi tuottaa myös tehosteäänet ja atmosfäärin, kaikki tapahtuu ’livenä’. Bändi on näyttelijöiden kanssa näyttämöllä, joten L-ISAn avulla kaikki äänet voitiin lokalisoida visuaalista informaatiota vastaavaan paikkaan äänikuvassa. L-ISAn algoritmit mahdollistavat radikaalinkin panoroinnin leveässä katsomossa ilman, että äänikuva vääristyisi laitapaikoillakaan. Tästä on konkreettista hyötyä myös katsojalle. Kun ääni tukee visuaalista havaintoa, on katsominen vähemmän kuormittava elämys.”

Äänisuunnittelijalle järjestelmä on avannut aivan kirjaimellisesti uusia ulottuvuuksia äänentoistoon. Se on tuonut mahdollisuuden sijoittaa ja liikuttaa ääntä tilassa vapaasti ilman huolta siitä, että prosessoinnin vuoksi jouduttaisiin tekemään kompromisseja äänen laadussa.

”Meille L-ISA on avannut uusia suuntia katsomon sivuille ja taakse sijoitettujen kaiutinjärjestelmien käyttöön sekä kattokaiutin-kokonaisuuksien kautta. Ääntä voi pyörittää katsomossa 360 asteen kehässä ja luovan hulluuden puuskassa nostaa vaikka kattoon. Room engine -toiminnolla voi luoda keinotekoisen tilavaikutelman teatterisalin luonnollisen soinnin parantelemiseksi, ja sitä voi toki hyödyntää myös luovempiin ratkaisuihin. Ensimmäistä kertaa myös näyttelijöiden ääni on voitu lokalisoida oikeaan positioon suhteessa näyttämöön, mikä helpottaa katsojan fokuksen sekä rytmin säilyttämisessä.”

Viime vuosien aikana live-äänentoistossa stereo-, Left Center Right- ja 5.1 -järjestelmät ovat saaneet vahvan haastajan erilaisista 360 asteen järjestelmistä. Nytorp ei usko, että paluuta stereoääneen enää on.

”360-järjestelmällä voidaan ympäröidä katsoja äänellä. Siihen suuntaan ollaan menossa ainakin teattereissa. Erilaiset pyöritys-softat’, eli 360 asteen järjestelmiä ohjaavat tietokoneohjelmat kehittyvät ja luovat uusia mahdollisuuksia. Tämän on mahdollistanut nopea kehitys tietotekniikan tehossa ja luotettavuudessa. Yleisestikin äänitekniikka on siirtynyt erillisistä laitteista tietokoneen sisäisiin prosesseihin. Ja monesti vaativatkin musiikkituotannot tehdään alusta loppuun tietokoneella.”

Pienemmillä teattereilla ja ryhmillä uuden järjestelmän hyödyntämistä estävät vielä tilat ja niissä olevat liittymämahdollisuudet sekä hinta. Toistaiseksi Suomessa L-ISA-järjestelmä tai sen saksalainen kilpailija löytyy vasta muutamasta talosta.

Minna Tawast