Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset järjestivät keväällä kaksi webinaaria kuul­lakseen ammattilaisten mielipiteitä keskusten yhdistymissuunnitelmista. Työntöä tähän suuntaan kerrotaan tulleen muun muassa keskuksille toiminta-avustusta jaka­valta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Keskuksia yhteen ovat työntämässä myös veikkausvoittovarojen pieneneminen tulevaisuudessa.

Kumpaankin webinaariin osallistui parikymmentä ihmistä. Tiedotuskeskusten johtajat Sanna Rekola ja Lotta Vaulo vakuuttivat tanssi- ja sirkusammattilaisten suhtau­tuneen aiemmin lähetetyissä kyselyissä myönteisesti yhdistymiseen.

Rekola ja Vaulo painottivat, että kaikki keskusten vakituiset työntekijät työllistet­täisiin uudessa keskuksessa. Toiminnanjohtajien mukaan taiteilijoille olisi tarjolla ainakin saman verran palveluita kuin nyt.

Sirkuksen ammattilaisille järjestetyssä webinaarissa nousi voimakkaimmin esiin huoli siitä, miten jäsenyys uudessa keskuksessa järjestyisi. Tanssin tiedotuskeskuksen sääntöjen mukaisesti sen 11 jäsentä ovat valtakunnallisia järjestöjä, kuten Seuratanssi­liitto tai Tanssi­oppilaitosten liitto. Sirkuksen tiedotuskeskuksen 20:lta yhdistys- ja yhteisöjäseneltä valta­kunnallisuutta ei edellytetä, ja sirkustaiteilijoilla on suora vaikutusmahdollisuus nykyisen tiedotuskeskuksensa toimiin jäseninä olevien sirkusryhmien kautta.

Sirkuslaisia mietitytti, miten taiteilijan ääni kuuluisi uudessa tiedotuskeskuksessa. Onko jäsenyyden muotoa tarkoitus muokata? Näihin kysymyksiin ei vielä ole vastausta.

Sirkusammattilaisia huolestutti myös sen, kuinka tiedottaminen räätälöidään siten, että se saavuttaa juuri kyseistä informaatiota kaipaavat. Tämän ei kuitenkaan uskottu olevan nykyisellä teknologialla mikään ongelma.

Lotta Vaulo määritteli, että tiedotuskeskuksen päätehtävä ei ole tiedottaminen vaan kentän toimintaedellytysten parantaminen. Tältä osin tanssin ja sirkuksen tieodotus­keskukset eroavat Teatterin tiedotuskeskuksesta, joka keskittyy tiedottamiseen eri muodoissa. Teatterilla on lisäksi muita edunvalvontajärjestöjä. Tämä kerrottiin myös yhdeksi syyksi sille, ettei Tinfo ole mukana yhdistymisuunnitelmissa.

Tanssin tiedotuskeskuksen webinaarissa ei keskustelua oikein syntynyt eikä epäileviä ääniä kuulunut. Sanna Rekolan mukaan yhdistyminen toisi merkittäviä säästöjä, vaikka niitä ei ensisijaisesti tavoitellakaan. Hän myös uskoo, että yhdistyminen mahdollistaisi uusien palveluiden tarjoamisen.

Päätöksen yhdistymisestä tanssin osalta tekevät jäsenyhteisöt 2/3 enemmistöllä.

Näiden keskustelujen perusteella yhdistymispäätös on puhtaasti pragmaattinen,
uusista visiosta uuden tiedotuskeskuksen toiminnassa ei puhuttu.

Minna Tawast