Kulttuuriministeri Sampo Terhon tilaama selvitys ”Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla” on valmistunut.

Jaana Paanetojan laatimassa selvityksessä ilmeni, että työlakien velvoitteiden tunnistamisessa on puutteita ja vastuu- ja valtasuhteissa on epäselvyyttä eikä ennaltaehkäiseviin toimiin ei aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Selvityksen mukaan myös lainsäännöksissä olisi tarkistamisen ja täsmentämisen varaa.

Raportti tiivistelmineen on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.