Keväällä Teatterikorkeakoulusta erotettu ohjaustyön lehtori Eero Tapio Vuoren työsuhde Teatterikorkeakoulussa jatkuu.

Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka on maanantaina 23.7.2018 käynyt yhdessä rehtori Jari Perkiömäen ja HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Onton kanssa keskustelun Eero-Tapio Vuoren kanssa.

“Käydyn keskustelun perusteella sovimme yhdessä Eero-Tapio Vuoren kanssa, että hänen työsuhteensa lehtorina Teatterikorkeakoulussa jatkuu. Päätöksen olen tehnyt minä dekaanina yhdessä rehtorin kanssa”, kertoo Ruikka.

Perusteena potkujen perumiselle Ruikka mainitsee julkisen keskustelun myötä esiin nousseita “uusia seikkoja, jotka osoittavat selvästi, että tarvitsemme nykyistä enemmän yhteistä pohdintaa tutkimuksen tekemisen vapaudesta ja erityisesti opettajan pedagogisesta vastuusta ja eettisistä periaatteista.”

Ruikka toteaa, että on tutkimuskäytännöissä ja niiden soveltamisessa on eroja yliopistojen välillä.

“Opettajan pedagoginen vastuu ja eettiset periaatteet sekä opiskelijoille turvallisen oppimisympäristön varmistaminen ovat yliopistolle ensisijaisen tärkeitä asioita.

Näistä asioista on ollut epäselvyyttä opettajakunnan parissa, ja keskustelu opettajan pedagogisesta vastuusta on välttämätöntä käydä yhdessä läpi opettajakunnan ja opiskelijoiden kanssa, jotta löydämme yhteisen ymmärryksen ja näkemyksen näistä asioista.“

Eero-Tapio Vuori ei halua kommentoida asiaa.

Minna Tawast