Kulttuuritoimittaja Petra Uexküllin testamenttilahjoituksella 2016 perustettu rahasto jakaa kaksi kertaa vuodessa 8000 euroa alle 35-vuotiaille suomalaisille näyttelijöille, jotka ovat valmistuneet tai valmistumassa ammattiin. Apurahat myönnetään näyttelijöiden henkilökohtaisena palkkatukena teatteriproduktioon, itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn tai taiteellisiin jatko-opintoihin.

Ensimmäisessä jaossa 7.3.2017 apurahan (á 4000 euroa) saivat teatteritaiteen maisteri Anna Korolainen sekä teatteritaiteen kandidaatti Mari Naumala.

Petra Uexküll –rahastoa hallinnoi Ida Aalberg –säätiö, jonka hallitus valitsee apurahan saajat.

Anna Korolaiselle(26 v.) myönnettiin 4000 euroa henkilökohtaista työskentelyapurahaa kansainväliseen produktioon MEN, joka on neljän pohjoismaisen naisen muodostama teatteri- ja näyttelijäkollektiivi. Jäsenet ovat Suomesta, Norjasta ja Islannista. Projektissa yhdistyy hakemusten kaksi suosittua teemaa, naisnäkökulmainen tapa tarkastella naista näyttelijänä ja kansainvälinen orientoituminen. Projektin näkökulma on harvinainen: se nostaa esille myös miehuuden ja maskuliinisuuden teemoja ja laajentaa näin sukupuolisuuden tarkastelua teatterissa. Korolainen on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Rose Bruford Collegesta Lontoossa 2015.

Maria Naumalalle (27 v.) myönnettiin 4000 euroa työskentelyyn turkulaisessa TEHDAS-teatterissa valmistuvaan Värit ovat vapauden -produktiossa. Esityksen teema on haastava. Se tutkii mikrotasolla nuorten työväenluokkaisten ihmisten elämää Turussa joulukuusta 1917 kansalaissodan päättymiseen huhtikuussa 1918. Tavoitteena on peilata menneisyyden ja nykyhetken vihaa ja sen synnyttämää kärsimystä arjen kokemusten tasolla. Naumala valmistuu keväällä 2017 teatteritaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Ida Aalberg –säätiö on perustettu 1957 aikansa huomattavimman ja kansainvälisesti tunnetuimman suomalaisen näyttelijän, Ida Aalbergin (1857–1915) muistoksi. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea suomalaista näyttämötaidetta.