Suomen Teatterit ry antoi 4.12. lausunnon opetus-ja kulttuuriministeriön ilmoituksesta, jonka mukaan osa Tanssin talon käyttömenoista rahoitettaisiin Helsingin kaupungintetterin valtionosuuksista:

“Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 3.12. valtion osallistumisesta Tanssin talon uudisrakennuksen ja toiminnan rahoitukseen. Valtaosaa valtionosuusjärjestelmään kuuluvista puhe- ja tanssiteattereista edustava Suomen Teatterit ry pitää päätöstä merkittävänä. Tanssin talosta tulee toteutuessaan tärkeä uusi askel voimakkaasti kotimaisen esittävän taiteen kärkijoukkoon nousseen taidemuodon kehityksessä.

Ministeriö tiedottaa laatineensa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa rahoitussuunnitelman, jossa Tanssin talo nostettaisiin hankkeen rakennusvaiheen jälkeen uudeksi valtionosuustoimijaksi nykyisten rinnalle niin, että sen tarvitsemat valtionosuudet kohdennettaisiin uudestaan pääosin Helsingin kaupunginteatterin määrärahoista. Ratkaisua on pidettävä kestämättömänä alalla, jossa sen rahoitusjärjestelmästä jo nykyisellään puuttuu useita satoja henkilötyövuosia sen laskennallisesta rahoitustarpeesta. Erityisen ongelmallista on linjata yksittäisen teatterin henkilötyövuosikehitykseen raju leikkaus jo 4-5 vuotta ennen kuin se toteutetaan, kun teatteri- ja orkesterilain mukaisen järjestelmän perusperiaatteita on ollut, että henkilötyövuosien kohdistuminen seuraa pääpiirteittäin teattereiden henkilöstökustannusten kehitystä.

Aivan hiljattain kulttuurin veikkausvoittovaroista rahoitettavaksi uudeksi kohteeksi nostettiin säätiöitetty Kansallisgalleria, jonka vuotuinen rahoitustarve on moninkertainen verrattuna Tanssin talon toimintamäärärahoihin. Ottaen erityisesti huomioon se tosiseikka, että Veikkauksen tuotot ovat kehittyneet kohtuullisesti myös taloudellisen taantuman aikana, Suomen Teatterit ry esittää, että uutena valtionosuustoimijana järjestelmään nostettavan Tanssin talon toimintamäärärahoille varataan aikanaan riittävä lisärahoitus leikkaamatta sitä alirahoitetun alan muilta toimijoilta.”

Helsingin kaupunginteatterilla oli henkilötyövuosia vuonna 2014 kaikkiaan 370, eli eniten valtionosuutta (vos) nauttivista teattereista. Seuraavana on Tampereen Työväen Teatteri 173 henkilötyövuodella. Keskisuurten vos-teattereiden henkilötyövuodet liikkuvat 32 ja 62 välillä.

Suomen Kansallisteatteri ei kuulu vos-teattereihin; sen henkilötyövuodet olivat viime vuonna 235.