Peruskouluihin kehitetään uutta opetusmenetelmää Zodiak – Uuden tanssin keskuksen johdolla. Lapset oppivat vieraita kieliä kuin huomaamatta liikkuessaan ja esittäessään.

Tanssija Sanna From sanoo poikien kanssa vihaisesti. Kuva Minna Tawast.

Valtioneuvosto antoi vuonna 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Se korostaa oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeinä pidetään muun muassa vuorovaikutustaitoja sekä ilmiöpohjaista ja ainerajat ylittävää oppimista.

Zodiak ollut asialla hyvissä ajoin ennen perusopetuksen virkamiehiä. Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi seurasi vuonna 2007 Liisa Pentin Heimlich Freundin -teoksen monikansallisen esiintyjäryhmän harjoituksia ja mietti, minkälaisen työpajan esityksen yhteyteen voisi tehdä.

Tajusin, että tanssijat ovat tanssin lisäsi oman kielensä ja kulttuurinsa asiantuntijoita. He ovat myös kehollisuuden eksperttejä. Ehdotin, että kouluja ajatellen voisi tässä yhteydessä miettiä kielityöpajaa.”

Katja Kirsi alkoi kehittää kielikursseja ja otti opettajiksi suomalaisia tanssijoita, jotka olivat ulkomailla opiskellessaan tai työskennellessään oppineet hyvin jonkin vieraan kielen. Opettajaopintojakin suorittanut Kirsi mainitsee, että ihmiset omaksuvat asioita eri tavoin: yhdet ovat auditiivisia, toiset visuaalisia, kolmannet toiminnallisia tai kinesteettisiä oppijoita. Perinteinen koulu ottaa tämän kovin huonosti huomioon. Varsinkin toiminnallisilla ja kinesteettisillä oppijoilla voi olla vaikeuksia.

Lue lisää kielenopetuksesta tanssin avulla Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehden numerosta 1/2015.