Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt eri taiteenalojen edustajille 59 uutta taiteilijaeläkettä. Täysi eläke myönnettiin 43:lle ja osaeläke 16:lle taiteilijalle. Hakijoita oli tänä vuonna 492.

Eläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taiteilijana. Täysi eläke on 1319,06 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet. Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa.

Nykymuotoisia taiteilijaeläkkeitä on myönnetty vuodesta 1974 alkaen. Elinikäistä taiteilijaeläkettä maksettiin vuoden 2013 lopussa 1056 taiteilijalle.

Näyttämötaide:

Aura Erkki, Tampere

Pakarinen Esa (Pakarinen Esa Jr), Helsinki

Peltonen Leila, Helsinki

Repo Sole, Tampere

Rytkölä Juhani (J.W. Rytkölä), Helsinki

Sorvali Kari, Helsinki

Söderlund-Virkki Pirjo, Hämeenlinna

Sirkus- ja estraditaide:

Purho Markku, Kouvola

Tanssitaide:

Ketonen Heikki, Helsinki