Taideneuvosto on myöntänyt Nuoren Voiman Liitolle 40 000 euroa kampanjaan, jolla lisätään taiteen näkyvyyttä. Kampanja toteutetaan kansanedustajien, taiteilijoiden ja yleisön välisenä vuorovaikutuksena. Eduskuntavaalien 2015 alla kansanedustajia pyydetään vastaamaan kysymykseen ”Mikä on taiteen merkitys?” Taiteilijat valmistavat saaduista vastauksista teoksen - kukin oman taiteen lajinsa keinoin. Monitaiteelliseen kokonaisuuteen valitaan 200 taiteilijaa.

Kampanja julkistetaan Taiteen edistämisen päivänä 1. joulukuuta 2014, ja se päättyy elokuussa 2015. Kehittämisrahan haku suunnattiin eri alojen ammattitaiteilijoista koostuville ryhmille. Määräaikaan mennessä tuli 34 hakemusta.