Kato! Kato!

Zoo-esitys keskittyy katsomiseen. Ohjaaja ja dramaturgi Katariina Numminen on äänittänyt Korkeasaaressa salaa ihmisten puheita näiden katsoessa eläimiä ja litteroinut ne Zoon tekstimateriaaliksi.

Kuvassa Tuomas Tulikorpi (edessä), Sami Vehmersuo, Anna Maria Häkkinen, Tuire Tuomisto (selin), Lotta Suomi ja Kati Korosuo (takana). Kuva Elina Brotherus.

Esityksen alkupuolella esiintyjät istuvat pitkän pöydän takana lukien tekstiä välillä lakonisesti, väliin eleellisemmin esittäen. Kuulemisen nautintokin liittyy näkemiseen, tekstin herättämiin visuaalisiin mielikuviin ja muistikuviin eläinten katsomisesta Korkeasaaressa.

Tämä asetelma – katsojat katsomassa hienovaraisesti katsomista simuloivia esiintyjiä – antaa silmälasit, joiden läpi havainnoida Zoon näyttämöä ja omaa havainnoimistaan. Eläinten katsomiseen sekä eläintarhojen tilallisiin ratkaisuihin liittyvä voyeurismi ja näytteille asettaminen rinnastuvat teatterin katsomo–näyttämö-arkkitehtuuriin liittyvään voyeurismiin ja näytteille asettumiseen.

Ihmisesiintyjiä katsoessani en voinut unohtaa tätä, ja se vaikutti tapaani havainnoida heitä horjuttaen totuttua orientoitumista.

Anna-Maria Häkkisen koreografiassa esiintyjät lainaavat eleitä ja liikkumisen tapoja muilta lajeilta ja askeltavat alasti musiikin tahdittamana menuettimaisia kuvioita. Saatoin katsoa liikettä esitysmaailman hetkellisenä luomisena, jossa esiintyjät tulevat toisiksi. Saatoin tuntea myötätuntoa raskaana olevan esiintyjän kehoa kohtaan tai saatoin lukea luonnon ja kulttuurin suhteeseen assosioituvia merkityksiä.

samalla havainnoin tätä kaikkea juuri ihmislajille tyypillisenä toimintana – jota tässä kontekstissa kutsutaan taiteeksi. Voyeurismin nautintoon liittyy häpeämätön, kohteensa esineellistämisen mahdollistava katse. Siinä on epäilemättä kyseenalaista vallankäyttöä, mutta tässä esityksessä, mahdollisuutena katsoa näytteille asetettua ihmistä, se oli etäännyttävää – ja vapauttavaa.

Marja Silde

Zodiak: Zoo. Konsepti, dramaturgia, ohjaus Katariina Numminen. Koreografia Anna Maria Häkkinen. Valot Minna Tiikkainen. Lavastus, puvut Paula Koivunen. Äänet Jouki Tauriainen.

Esiintyjät Anna Maria Häkkinen, Kati Korosuo, Lotta Suomi, Tuomas Tulikorpi, Tuire Tuomisto, Sami Vehmersuo. Ensi-ilta Pannuhallissa 7.3.2014

Etusivun kuva Elina Brotherus.