Teatterityön yliopistonlehtoreiksi valittiin
TeT Mikko Kanninen ja TanssitM Samuli Nordberg

Nätyn teatterityön yliopistonlehtoreiksi on valittu TeT Mikko Kanninen ja TanssitM Samuli Nordberg. Kannisen tehtävän opetusalueeksi on määritelty näyttelijäntaide, Nordbergin puolestaan liike ja tanssi.

Molemmat aloittavat yliopistonlehtorina 1.8.2014. Tehtävät ovat nelivuotisia, mutta Nordbergin tapauksessa lisäksi osa-aikainen. Taiteellisista sitoumuksistaan johtuen hän hoitaa lehtoraattiaan 70-prosenttisena.

Nätyn teatterityön tutkinto-ohjelmaa on tarkoitus uudistaa tulevina vuosina muun muassa vahvistamalla näyttelijäntaiteen opetusta. Sen vuoksi ylimääräiseksi teatterityön yliopistonlehtoriksi, opetusalueenaan näyttelijäntaide, on otettu TeM Minna Hokkanen. Myös hän aloittaa elokuussa, mutta hänen tehtävänsä on kolmivuotinen ja taiteellisista sitoumuksista johtuen osa-aikainen (50 %).

Nätyssä on ollut täytettävänä kaikkiaan neljä teatterityön yliopistonlehtorin tehtävää. Niistä kaksi täytetään myöhemmin maaliskuussa. Niistä yhden opetusalana on musiikki ja laulu, toisen taas puhetekniikka ja ääni-ilmaisu.

Haettavana olleet lehtoraatit kiinnostivat teatterialaa laajasti. Hakemuksia neljään tehtävään tuli kaikkiaan 64. Nätyn teatterityön pitkäaikainen professori Yrjö Juhani Renvall jää eläkkeelle toukokuun lopussa hakijaa. Uutena professorina aloittaa elokuussa TeT Pauliina Hulkko.

Uusi professori ja uudet yliopistonlehtorit osallistuvat jo Nätyn kuluvan kevään opiskelijavalintaan. Neliviikkoinen valintakoe alkaa 31. maaliskuuta.

Johtaja Heikki Hellman