13. kertaa Prahassa järjestettävän Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015 (PQ’15) Suomen näyttelyosaston teemana on
ÄÄNI TILANA - äänen uudet roolit esitystaiteessa
Suomen OISTAT -keskus koordinoi suomalaista nykyskenografiaa esittelevän näyttely- ja tapahtumakokonaisuuden kansainvälisessä skenografiatapahtumassa Prahan Quadrennialessa (PQ’15), joka järjestetään Prahassa kesäkuussa 2015.
Suomen näyttelyosasto muodostuu vuonna 2015 ääniteemaisesta kuratoidusta näyttelystä. Haluamme nostaa esiin taiteellisesti ja teknologisesti korkeatasoisen, ennakkoluulottomasti uutta esitysajattelua tuottavan kotimaisen äänitaiteen ja ääniajattelun. Haluamme avata alan tekijöille/ työryhmille tilan ilmaista näkemyksensä siitä, millä tavoin äänimateriaalin uudelleenajattelu on uudistanut ja edelleen jäsentää esittävien taiteiden taiteellis-sisällöllistä ilmaisua, monimuotoisia intermediaalisia käytänteitä ja kytköksiä taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnallisen toiminnan eri alueisiin.
Näyttelyn valintaprosessi on kaksivaiheinen. Helmikuun 17. päivään 2014 mennessä lähetetyistä ehdotuksista valitaan 3–5 ehdotusta/ konseptia jatkoon. Jatkovaiheen teosehdotusten tekijöiden/ työryhmien kesken järjestetään tapahtumallinen ääninäyttely MUU Galleriassa Helsingissä lokakuussa 2014. Toisesta vaiheesta valitut teokset ovat esillä Prahan Quadrennialessa kesäkuussa 2015. On mahdollista, että Prahan näyttelyyn viedään yksittäinen teos/ konsepti tai että PQ’15 –näyttely toteutetaan ryhmänäyttelynä.
Näyttelyn kuratoivat Maiju Loukola ja Timo Heinonen. Tuottajana toimii Mia Kivinen.

PQ’15 > äänen uudet tilat + olosuhteet = SÄÄ
Skenografian maailmannäyttely Prahan Quadrennialen vuoden 2015 kattoteemoista Musiikki, Sää, Politiikka, olemme valinneet äänilähtöisen näyttelymme johtoajatukseksi teeman Sää. Lähtökohtanamme on ajatella säätä tilana, olosuhteena ja ympäristönä.
Millaisia (uudelleen)muodostumia voi tuottaa äänilähtöisyyden törmäyttäminen ajatukseen säästä vuorovaikutteisena, kesyttömänä ja ennakoimattomana muuttujana?

LISÄTIETOA PQ’15 Sää–konseptista
http://www.pq.cz/res/data/345/036341.pdf

Ehdotettu teoskokonaisuus voi olla yksittäisen äänitaiteilijan tai -suunnittelijan teos/ konsepti. Se voi olla myös työryhmänä kehitelty (esim. äänisuunnittelija-lavastaja-valosuunnittelijan yhteistyönä toteutettava) esityksellinen, moniaistista kokemuksellisuutta erityisellä tavalla esiin tuova äänitilallinen teos tai konsepti. Emme tällä kertaa hae valmiita teoksia, esitystaltiointeja tai -mallinnuksia, vaan ehdotuksia esitykselliseksi ympäristöksi, tapahtumaksi, ääniolioksi.
Näyttely rakentuu kutsumenettelyllä ja valintaprosessi on kaksivaiheinen:
I) Tällä avoimella näyttelykutsulla toivomme teos- ja konseptiehdotuksia, joista valitaan jatkoon 3–5. Tässä vaiheessa toivomme omaperäisiä ja ennakkoluulottomia ehdotuksia erilaisista tavoista uudelleenajatella äänen, tilan ja esityksen rinnakkaiseloa. Erityisen vivahteen ja tulokulman näyttelyehdotuksen tekemiseen antakoon PQ’15 –teemoista valitsemamme johtoajatus Sää. Toivomme myös alustavia ehdotuksia/ kuvauksia/ ideoita toteutustavasta – siitä onko esimerkiksi kyse (esitys)installaatiomaisesta tilallisesta ratkaisusta, “luuriteoksesta”, näyttelytilassa tapahtuvasta reaaliaikaisesta asiasta, vai kenties etä-läsnä –muotoisesta reaaliaikaa- ja paikkaa etäaikaan- ja paikkaan yhdistävästä kokonaisuudesta. Edellä luetellut ovat ehdotuksia, joita ei tule ymmärtää rajauksina – muoto on vapaa.
II) Valintaprosessin toinen vaihe tapahtuu MUU Galleriassa Helsingissä lokakuussa 2014 järjestettävän ääninäyttelyn muodossa. Toiseen vaiheeseen valikoituneiden ehdotusten tekijöiden kesken järjestämme kaksiviikkoisen, työnimellä SÄÄASEMA kulkevan näyttelytapahtuman MUU ry:n Lönnrotinkadun galleriatilassa. SÄÄASEMAn aikana tekijät/ työryhmät kehittelevät teoskonseptejaan ja äänitila-ideoitaan yhdessä kuraattorien kanssa. Näyttelytapahtuman aikana yleisö voi vierailla näyttelyssä, seurata ääniteosten muuttumista, osallistua ääni- ja esitysinstallaatioiden kokeiluun sekä tapahtuman aikana järjestettävään avoimeen keskustelutilaisuuteen. SÄÄASEMA toimii samalla koepystytyksenä PQ’15-näyttelylle. Näyttelyn/ tapahtuman muoto tarkentuu kun kokonaisuuteen osallistuvat tekijät ja projektit on valittu.
Toisesta vaiheesta valitut teokset ovat esillä Prahan Quadrennialessa kesäkuussa 2015. Prahassa toteutettava näyttely voi rakentua joko yksittäisen teoksen/ konseptin/ tekijän/ työryhmän ympärille, tai se voi olla muodoltaan useammasta teoksesta/ konseptista koostuva ryhmänäyttely.

Aiemmista käytännöistä poiketen PQ’15 –näyttely levittäytyy Prahan vanhan keskustan alueelle. PQ’15 –näyttelytiloina on mm. kaksi barokkipalatsia, vanha luostarirakennus, Pyhän Annen Kirkko (jossa oli PQ’11 Arkkitehtuurinäyttely), Franz Kafkan synnyintalo, keskiaikaisen rakennuksen kellaritiloja, teatteriakatemia DAMUn tiloja, kaupunginmuseon tiloja ja monia muita. Näyttelytilat varataan/ varmistuvat huhti-toukokuussa 2014.

AIKATAULU
Teoskonseptit voivat olla laadultaan kirjallisia kuvauksia, visuaalisia luonnoksia ja ääninäytteitä (näytteiden kesto maksimissaan viisi minuuttia, yleisesti käytetyissä tiedostoformaateissa).
ÄÄNI TILANA -ehdotukset pyydetään lähettämään 17. helmikuuta 2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen pq2015.sharedspace@gmail.com

(Tiedoksi: muut näyttelykategoriat

PQ’15 JÄRJESTÄÄ ERILLISNÄYTTELYT SEURAAVISSA KATEGORIOISSA
joihin yksittäiset tekijät, työryhmät, opiskelijat, taiteilijat ja tutkijat voivat osallistua ja/tai tarjota vapaasti omia teosehdotuksiaan/ töitään.

I) SPACE lab (aiemmin opiskelija-workshop-tapahtumien kokonaisuus Scenofest) sisältää työpajoja, luentoja, esityksiä ja muita tapahtumia.
LISÄTIETOA KEVÄÄLLÄ 2014 PQ’15 -nettisivuilla: http://www.pq.cz/en/pq-2015.html

II) SPACE exhibition (aiemmin Architecture section) lähestyy arkkitehtuuria tapahtumallisen tilan, performatiivisen arkkitehtuurin ja kokemuksellisen tilan suhteiden ja kohtaamisten kautta. Kuraattorina toimii Serge von Arx.

III) 3 KOKEELLISTA NÄYTTELYÄ:

MAKERS exhibition on kokeellinen projekti, jonka pääosassa on paitsi otsikon mukaisesti “making (of)” – tekijät, tekeminen, tekijyys – myös Ruoka / Food. Kuraattori Rebekka A. Ingimundardóttir.

OBJECTS exhibiton on toinen kokeellinen projekti, jonka päärooleissa ovat näyttämöobjektit ja tarpeisto. Kuraattori Tomás Svoboda (kyllä vain, hän on J. Svobodan poika) haluaa nostaa parrasvaloon teatteriesineisiin (ja esineteatteriin) kätkeytyvät tarinat; “Prop Stories – we understand object as reference of stories [--] Objects have their own stories, birth, life, and after-life.”

TRIBES exhibition on kolmas kokeellinen projekti, jonka kuratoi PQ’15-tapahtuman taiteellinen johtaja Sodja Lotker. TRIBES-projekti lähestyy julkista tilaa elävänä skenografisena tilana, jonka erilaisina “heimoina” jaamme. Lotker antaa Prahan vanhan kaupungin tulla nähdyksi erityisenä esityksellisten kohtaamisten tilana. Hän pyytää miettimään sitä miten heimot muodostuvat, miten elävät ja asuttavat yhteistä tilaa, ja mikä erilaisia heimoja määrittää. Mikä on roolini osana yhteisöä, sitä heimoa johon kuulun?

HUOM: edellä kuvattujen erillisprojektien valintaprosessi tapahtuu PQ’15 –organisaation nimeämien kuraattoreiden (von Arx, Ingimundardóttir, Svoboda, Lotker) kautta. Suomen OISTAT-keskuksen kutsumat kuraattorit (Loukola, Heinonen) vastaavat ainoastaan ÄÄNI TILANA- äänen uudet roolit esitystaiteessa –kokonaisuuden valintaprosessista, mutta PQ’15:n toivomuksesta kaikkia kategorioita koskevat ilmoittautumiset kulkevat osallistujamaiden kuraattorien kautta.

Ilmoitattehan siis kiinnostuksestanne osallistua
SPACE exhibition – ja OBJECTS / MAKING / TRIBES exhibition –kategorioihin meille
VIIMEISTÄÄN 15. TAMMIKUUTA 2014 osoitteeseen pq2015.sharedspace@gmail.com

LISÄTIETOA PQ’15 –TAPAHTUMASTA / DETAILED INFORMATION ON PQ’15
http://www.pq.cz/en/interactive-call-pq-2015.html

TIEDUSTELUT / INQUIERIES
pq2015.sharedspace@gmail.com
SUOMEN OISTAT –KESKUS / FINNISH OISTAT CENTER