Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt filosofian tohtori Hanna Korsbergille 50.000 euron apurahan hänen Arvi Kivimaan johtajakautta (1950-1974) Suomen Kansallisteatterissa käsittelevään monografiaan ja tutkimusartikkeleihinsa.
Alfred Kordelinin edistys- ja sivistysrahasto on jakanut tunnustus- ja kannustuspalkintoja sekä apurahoja. Näyttelijä Eero Aholle myönnettiin Alfred Kordelinin kannustuspalkinto suuruudeltaan 20 000 euroa.