Vuodesta 2010 esillä ollut Tanssin talo –hanke on edennyt vaiheeseen, jossa tarveselvitys esitetään Helsingin kaupungille. Siinä ehdotetaan Tanssin talolle tiloja Kaapelitehtaalta. Helsingin kulttuurilautakunta käsitellee asian joulukuussa, minkä jälkeen alkavat neuvottelut rahoituksesta. Näiden neuvottelujen pohjana on kolmikantamalli, jossa valtio, kunta ja yksityinen rahoitus kattavat kukin 1/3 kokonaisuudesta.
Helsingin kaupungin olemassa oleva rakennuskanta on käyty läpi selvitystä varten, ja sen jälkeen päädytty Kaapelitehtaaseen.

”Meillä on täysi valmius vastata Tanssin talon nykyisiin tarpeisiin, olemme olleet prosessissa mukana alusta asti sekä luoneet mahdollisuuksia Tanssin talon kehitykselle. Toivotamme siis talon ilomielin tervetulleeksi Kaapelille”, Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen sanoo.
Tanssin talo ry:n projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki sanoo, että uuden lisätilan oletetaan olevan valmis vuoteen 2017 mennessä, mutta toiminta on tarkoitus aloittaa portaittain jo ensi vuoden aikana.
Tanssi täyttäisi osan nykyisestä Kaapelista, ja Pannuhallin jatkeeksi rakennettaisi kokonaan uusi lisätila., jossa olisi mahdollista esittää muun muassa suurten ryhmien vierailuja myös ulkomailta. Kaavoittaja on suhtautunut suunnitelmaan myönteisesti.

Tarveselvitystä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin tilakeskuksen, Kulttuurikeskuksen sekä Elinkeinopalvelujen kanssa. Tanssin talo –hanketta johtaa Tanssin talo ry.

Minna Tawast


Tanssin talon edistämiseksi järjestettiin 8.11. HOP-tapahtuma.