Temen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Näyttämötaiteen professori Reija Hirvikoski. Temen hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin valosuunnittelija Kimmo Karjunen ja näyttämömies Pasi Kuronen.

Hallituksen jäsenet ovat: Minna Kauhanen ja Tiina Paavilainen (LP); Salla Hämäläinen ja Antti Tuomikoski (SET); Outi Kallinen ja Petri Saunio (tanssi- ja sirkustaiteilijat); Anna-Maria Klintrup ja Satu Linnapuomi (teatteriohjaajat ja dramaturgit); Kalle Ropponen (SVÄL); Sisko Jaako ja Matti Heikkilä (TAM); Timo Löppönen ja Tiina Liljeblad (TVTT).

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajat

Lavastus- ja pukusuunnittelijat - puheenjohtaja Anna Sinkkonen, Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry - puheenjohtaja Salla Hämäläinen, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry - puheenjohtaja Outi Kallinen, Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry - puheenjohtaja Anna-Maria Klintrup, Suomen Valo- ja Äänisuunnittelijoiden Liitto - puheenjohtaja Kalle Ropponen, Teatterialan Ammattilaiset TAM - puheenjohtaja Sisko Jaako, Television Tuotantotyöntekijät TVTT – puheenjohtaja Ari Haanperä