Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on nimennyt uuden taideneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 1.1.2013 - 31.8.2016. Taideneuvoston puheenjohtajana aloittaa Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg (Helsinki) ja jäseninä teatteri- ja elokuvaohjaaja Pauliina Feodoroff (Ivalo), taiteen akateemikko Eija-Liisa Ahtila (Helsinki), muusikko Jaakko Kuusisto (Lahti), taidemaalari Heikki Marila (Turku), yliopistonlehtori Alfonso Padilla (Helsinki), apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen (Oulu), kustannuspäällikkö Saara Tiuraniemi (Hämeenlinna) sekä kirjailija Antti Tuuri (Helsinki).

Taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määristä sekä nimeää valtion ja alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaksivuotiskausiksi. Lisäksi neuvosto tekee Taiteen edistämiskeskukselle esityksen taiteen määrärahojen jakautumisesta ja toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa. Neuvosto tekee esityksen myös taiteen akateemikkojen arvonimistä.

Arhinmäki sanoo, että neuvoston jäsenten valinnassa on kiinnitetty huomiota kulttuurin ja taiteen monipuoliseen asiantuntemukseen sekä vahemmistö- ja monikulttuurisuuteen.

Uusi taideneuvosto on osa taidehallinnon uudistusta, jota koskevan lain eduskunta hyväksyi 7. marraskuuta 2012. Uudistuksella halutaan tehostaa taidehallintoa. Taidekenttä on ollut erimielinen muun muassa siitä, mitkä ovat taideneuvoston luottamustoimisen puheenjohtajan ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) virkamiesjohtajan valtasuhteet. Taiken johtajaa ei ole vielä valittu.