Uuden Sirkuksen Keskus Cirko on yllättäen erottanut toiminnanjohtaja Tomi Purovaaran tehtävästään. Cirkon hallitus irtisanoi johtajansa perjantai-iltana 12. huhtikuuta. Purovaara on toiminut Cirkon toiminnanjohtajana vuodesta 2006, viime vuoden alusta täysipäiväisesti. Purovaara on ollut voimakas veturi Suvilahden sirkuskeskuksen rakentamisessa ja kehittämisessä.

Purovaaran sähköpostitse saama irtisanominen astui voimaan välittömästi. Irtisanomista edelsi yhdistyksen hallituksen uusiminen. Irtisanomisesta vastasi uusi hallitus, jonka puheenjohtaja on kilpailuoikeusjuristi Julius Parikka. Jäseninä ovat sirkustaiteilijat Petteri Jakobsson, Sakari Männistö ja Kalle Hakkarainen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sari Lakso, tutkija, entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen, ohjaaja Joonas Rissanen sekä Skanskan viestintäpäällikkö Liisa Salmela.

Irtisanominen aiheuttaa selvityksiä Cirkon toiminnasta. Helsingin kaupungin kulttuuriasiankeskus Kulke ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat lähettäneet selvityspyynnön Cirkon hallituksen toimista. Niiden on oltava ministeriössä ja kulttuuriasiainkeskuksessa toukokuun 2. päivään mennessä.

Jääviysväitteitä ja tutkintapyyntö

Tomi Purovaara sanoo, että alkuvuoden 2012 aikana Cirkon hallituksen toiminnassa on hänen ja yhdistyksen tilintarkastajan Pauli Aaltosen mielestä tullut esiin piirteitä, joita hän ei ole voinut toiminnanjohtajana hyväksyä.

Näitä ovat olleet muun muassa jääviyskysymykset.

”Yhdistyksen toiminnan laillisuudesta omalta osaltani vastaavana olen vienyt näitä asioita Cirkon rahoittajien tietoon. Olen toistuvasti pyytänyt Cirkon hallitusta puuttumaan mainitsemiini asioihin. Hallituksen puheenjohtajan vastustuksen takia näin ei kuitenkaan ole menetelty. Yksimielinen ei hallitus ole päätöksissään ollut”, lisää Purovaara.

Uuden Sirkuksen Keskus ry:n eronneen hallituksen puheenjohtajana toimi Maksim Komaro. Purovaara ja Komaro ovat Purovaaran mukaan olleet erimielisiä ainakin OKM:n Cirkolle myöntämän avustuksen käytöstä ruohonjuuritason toimintaan ammattikentän tukemisen lisäksi. Komaro on kuitenkin ollut perustamassa Cirkoon muun muassa juuri nuorille tekijöille suunnattua Hautomoa.

Tomi Purovaara on tehnyt Komarosta tutkintapyynnön Uudenmaan työsuojelupiiriin. Syynä on epäasiallinen käytös ja työpaikkakiusaaminen. Komaro sanoo, ettei hänen johtamansa hallituksen toimissa ole laittomuuksia.

Työyhteisön työilmapiiri on ollut pahimmillaan heikko, mutta sen syiden ruotiminen ei mielestäni kuulu julkisuuteen, vaan toivon yhdistyksen uuden johdon selvittävän asiaa ja ryhtyvän tarvittaviin parannustoimenpiteisiin. ”

Syytöksiä työpaikkakiusaamisesta Komaro pitää perättöminä:
”Purovaaran tuotua ajatuksen esiin hallituksen kokouksessa kehotin itse häntä viemään asian työsuojelupiirin selvitettäväksi. Olen myös pyrkinyt luomaan hänen kanssaan toimivaa keskusteluyhteyttä ja ehdottanut ulkopuolisen välittäjän tuomista mukaan. Purovaara on kieltäytynyt keskusteluista kanssani”, sanoo Komaro.

Purovaara sanoo, ettei voi ottaa kantaa irtisanomiseensa johtaneisiin syihin, koska irtisanomiseni niitä ei ole hänelle yksilöity.

”On myös hämmentävää, tulla erotetuksi hallituksen toimesta, jonka puheenjohtaja on minulle täysin tuntematon. Pohdin myös, mihin seikkoihin tai asiakirjoihin hallitus irtisanomisen perustaa tilanteessa, jossa se vasta on aloittamassa toimintaansa”, summaa Purovaara.

Hallituksella kentän tuki

Cirkon uuden hallituksen jäsen, sirkustaiteilija Petteri Jakobsson ei hänkään halua kommentoida Purovaaran erottamisen syitä.
”Meillä on olemassa sille lailliset perusteet. Taustalla on Purovaaraan kohdistuva laajamittainen epäluottamus; meillä on useamman toimijan lausuntoja tästä asiasta. Uusi hallitus teki päätöksensä näiden pohjalta”, kertoo Jakobsson.

Purovaara väitteet yhdistyslakia mahdollisesti rikkovista piirteistä vanhan, Komaron johtaman hallituksen toiminnassa ovat Jakobsonin mukaan vailla pohjaa:

”Tilintarkastajien lausunto vanhan hallituksen toiminnasta on positiivinen; mitään laitonta ei ole tehty. Lausuntoon liittyi myös hallitukselle osoitettu kehittämismuistio, jonka ohjeista on otettu vaarin. Uuden, laajapohjaisemman hallituksen valitseminen on yksi tällainen toimi. Muistiossakaan ei puhuta minkäänlaisista laittomuuksista.”

Jakobsson suhtautuu luottavaisesti Cirkon rahoittajien, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin uudelta hallitukselta pyytämiin selvityksiin.

”Me annamme selvitykset ajallaan, ja uskon, että sen jälkeen voimme jatkaa Cirkon kehittämistä yhdessä OKM:n ja kaupungin kanssa. Meillä on takanamme kentän vahva tuki. Uusi hallitus on saanut parinkymmenen ammattikentän edustajan allekirjoittaman tukilausunnon.”

Uusi hallintojohtaja

Cirkon uusi hallitus on nyt palkannut keskuksen hallintojohtajaksi Mika Väyrysen, jonka tehtäväksi on annettu muun muassa pyydettyjen selvitysten laatiminen.

Selvityksen pohjalta Cirkon hallitus tekee ratkaisunsa uuden hallinto- ja toimintamallin muodostamisesta”, sanoo Petteri Jakobsson.

Birgitta Kärkkäinen ja Minna Tawast