Lehdet yhdistyvät vuoden 2012 alusta

Teatteri-lehti ja Tanssi-lehti yhdistyvät uudeksi Teatteri&Tanssi-lehdeksi vuoden 2012 alusta. Asiasta tekivät yksimielisen päätöksen Tanssi-lehteä julkaisevan Tanssin Tiedotuskeskuksen vuosikokous 18. huhtikuuta 2011 ja Teatteri-lehteä julkaisevan Kustannus Oy Teatterin yhtiökokous 26. huhtikuuta 2011. Mukana hankkeessa on myös Sirkuksen tiedotuskeskus. Sirkustaiteella ei tähän mennessä ole ollut omaa lehteä.
Uuden Teatteri&Tanssi-lehden vastaava päätoimittaja on Teatteri-lehden nykyinen päätoimittaja Annukka Ruuskanen. Tanssi-lehden päätoimittaja Minna Tawast jatkaa nykyisenlaisella nimikkeellä toisena päätoimittajana. Teatteri&Tanssi ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Vuodesta 1945 ilmestyneen Teatteri-lehden ja vuodesta 1981 ilmestyneen Tanssi-lehden päätoimittajat uskovat, että esittävistä taiteista laajemmin ja monista näkökulmista kirjoittavalle lehdelle on tarvetta ja lukijakuntaa:
- Esittävien taiteiden kehitys näyttäisi kulkevan kohti monitaiteellisuutta, jossa perinteiset rajanvedot tuntuvat osin jo turhiltakin. Suomessa tarvitaan asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää kulttuurilehteä, jossa teatteria, tanssia, sirkusta, niiden yhdistelmiä ja välimuotoja käsitellään asiantuntevasti taidekontekstissa, mutta myös osana arkea ja yhteiskuntaa.
Uutta lehteä kustantaa Teatteri-lehden nykyinen omistaja, jonka osakkaiksi Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset tulevat. Teatteri&Tanssin ensimmäinen numero ilmestyy helmikuussa 2012.

Lisätietoja Annukka Ruuskanen 09 – 1352207,  Minna Tawast 09 - 6121642

Uusi hallitus

Kustannusosakeyhtiö Teatterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2011 valittiin hallituksen jäsenet.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Toiminnanjohtaja Eeva-Sisko Artell, ohjaaja Hanna Paatero, näyttelijä Helena Ryti, lakimies Tommi Saarikivi, ohjaaja Miira Sippola ja hallintojohtaja Riitta Väisänen-Lahti.
Varajäsenet:
Johtaja Hanna Helavuori, näyttelijä Mikko Hänninen, toiminnanjohtaja Maaria Rantanen, tiedottaja Anne Saveljeff,  ja toiminnanjohtaja Leena Tiuri ja järjestösihteeri Mikko Väänänen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Väisänen-Lahti ja varapuheenjohtajaksi Eeva-Sisko Artell.