Suomen Kulttuurirahaston aloittama valtakunnallinen nuorten suurhanke Myrsky siirtyy osaksi Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Kulttuurirahasto on rahoittanut ja hallinnoinut hanketta kolme vuotta ja samalla aktiivisesti hakenut toiminnalle jatkajaa. Suomen lasten ja nuorten säätiön projektille osoittama kokonaisrahoitus ensimmäisenä vuonna on 600 000 euroa.
Kolmen vuoden aikana yli 14 000 nuorta on päässyt ammattilaisten ohjauksessa tekemään taidetta omista lähtökohdistaan. Jatkossa Suomen lasten ja nuorten säätiö tuo nuorisotyön näkökulman yhä tiiviimmäksi osaksi hankkeen ohjelmaa. Myös toimintaan osallistuva ikäryhmä tulee laajenemaan 12–29-vuotiaisiin nuoriin. Pitkän tähtäimen päämääränä on vakiinnuttaa Myrsky-toimintamalli osaksi valtakunnallista nuorisotoimintaa.
Myrsky siirtyi Suomen lasten ja nuorten säätiön toiminnaksi maaliskuun lopussa. Puolisen vuotta kestävän siirtymävaiheen aikana ohjelmaa uudistetaan ja testataan pilottihankkeiden avulla. Tavoitteena on lanseerata ohjelma valtakunnallisesti vuoden 2011 loppupuolella, minkä jälkeen paikallisille hankkeille voi jälleen hakea rahoitusta.
Myrskyä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Lisäksi rahoitusta pyritään hankkimaan muilta yhteisöiltä ja yrityksiltä. Hankkeen kokonaisrahoitus tänä vuonna on 600 000 euroa.