Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti viime kesäkuussa työryhmän pohtimaan Teatterikorkeakoulun, Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian yhdistymistä Taideyliopistoksi. Vuoden loppuun asti työskennelleen työryhmän vetäjänä toimi Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen. Teatterikorkeakoulun edustajina ryhmässä olivat hallituksen puheenjohtaja Maria-Liisa Nevala ja rehtori Paula Tuovinen.
Maaliskuisessa hallituksen kokouksessaan Teatterikorkeakoulu päätti kannattaa. taideyliopiston perustamista koskevan valmistelun käynnistämistä, mutta painottaa asiassa muutamia ehtoja. Teatterikorkeakoulu pitää tärkeänä ettei taideyliopistoa perustettaessa suljeta ovia muilta vapaan taiteen aloilta. Erityisesti Aalto-yliopistossa sijaitseva elokuva-ja lavastustaiteen osasto olisi teatteri- ja tanssialan läheisimpänä yhteistyötahona luonnollinen osa taideyliopistoa.
Teatterikorkeakoulu katsoo, että taideyliopiston perustamisen välttämätön edellytys on perusrahoituksen tason nostaminen niin, että selvitystyöryhmän esittämiin haasteisiin voitaisiin vastata. Lisärahoitusta ei saa hukata fuusion kustannuksiin, vaan se on kohdennettava opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Yhdistämisen valmistelun kustannukset on katettava erikseen.
Teatterikorkeakoulu pitää hyvänä sitä, että kunkin taidealan itsenäinen akateeminen päätöksenteko turvataan tulevassa johtosäännössä. On tärkeää kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että taideyliopisto toimii joustavasti ilman tarpeetonta hierarkiaa.
Teatterikorkeakoulu edellyttää, että fuusion valmisteluprosessi on avointa ja osallistavaa. Se toteaa lausunnossaan, että henkilökunnan ja opiskelijoiden on tärkeä saada osallistua taideyliopiston suunnitteluun ja toteutukseen.