Näyttämötaiteen avustukset

Valtion näyttämötaidetoimikunta jakoi 2 986 000 euroa näyttämötaiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 36 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 153 000 euroa. Hakemuksia saapui 121.  Erityisavustuksia jaettiin 11 yhteisölle, yhteensä 61 000 euroa. Hakijoita oli 61.
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain ulkopuolella olevien ammatillisten teattereiden toimintaan toimikunta jakoi yhteensä 2 772 000 euroa. Toiminta-avustus myönnettiin 40 teatterille, hakijoita oli 53.

Eniten avustusta, 190 000 euroa, toimintaan myönnettiin seuraaville kolmelle hakijalle: Lahden Omateatteri ry/Teatteri Vanha Juko, Teatteri Avoimien Ovien kannatusyhdistys ry ja Universum ry-Universum rf. Klockriketeatern rf sai jaossa 175 000 euroa ja Rakastajat teatteriryhmän kannatus ry 170 000 euroa.

Kohdeapurahat jakaantuivat seuraavasti:

Ahlman Miikka ja työryhmä,  4000 euroa 
teatteriesityksen valmistamiseen, Autio Johanna ja työryhmä,  9000 euroa
 teatteriesityksen valmistamiseen, Gassot Marc-Fredrik ja työryhmä, 4000 euroa
 miimi- ja klovniesityksen valmistamiseen (Gassot:lle työskentelyapurahana), Heikkinen Sanna,  4000 euroa
yhteisöteatteriesityksen valmistamiseen, Helén Ismo ja työryhmä, 2000 euroa
 teatteriesityksen valmistamiseen, 
Junttila Kristina ja työryhmä,  4000 euroa
 näytelmän valmistamiseen, Jussila-Scherman Emma, 6000 euroa
 nukketeatteritrilogian kuluihin, Kamu Ona ja työryhmä, 8000 euroa 
teatteriesityksen valmistamiseen, Kela Leena ja työryhmä, 4000 euroa
 performanssikäsikirjoituslaboratorion järjestämiseen, Kivinen Miko, 4500 euroa 
näytelmän kirjoittamiseen, Kokkomäki Jenni ja työryhmä, 3000 euroa
teatteriesityksen valmistamiseen, Koponen Tero ja työryhmä, 4000 euroa
 näyttämöteoksen valmistamiseen, Korhonen Kaisa ja työryhmä, 2000 euroa 
ohjausnäkemystä käsittelevän kirjoituksen kääntämiseen, Kultala Johanna ja työryhmä, 3000 euroa 
nukketeatteriesityksen valmistamiseen, Kurki Ville ja työryhmä, 4000 euroa
 elintasomusikaalin valmistamiseen,
 Lehtikari Lotta ja työryhmä, 4000 euroa
 teatteriesityksen kuluihin,
 Liesaho Jan ja työryhmä, 8000 euroa Eduskunta-produktion kuluihin,
 Liiri-Majava Pirjo, 3000 euroa 
työskentelyyn Animalis-produktiossa, Lind Heidi ja työryhmä, 9000 euroa
 teatteriesityksen valmistamiseen, 
Loukola Maiju ja työryhmä, 7000 euroa
 näyttelyn ja seminaarin järjestämiseen Prahassa sekä näyttelyjulkaisun toimitustyöhön, Meaney Aleksis ja työryhmä, 4000 euroa
 näytelmän valmistamiseen, Mäkipää Petri ja työryhmä, 4000 euroa
 teatteriesityksen valmistamiseen, Pahkinen Metsälintu ja työryhmä,  4000 euroa
 näytelmän valmistamiseen,
 Paukkunen Kari ja työryhmä, 3000 euroa
monologinäytelmän ohjaukseen ja lavastukseen, Pellinen Ia ja työryhmä, 6000 euroa 
teatteriesityksen valmistamiseen, Peltomaa Maarit, 3000 euroa
 monologiesityksen valmistamiseen,
 Pettersson Akse, 4000 euroa 
vierailevan ohjaajan palkkaukseen Ylioppilasteatterin produktiossa, Siikala Ritva ja työryhmä, 3000 euroa
 Sofokleen Antigoneen perustuvan monikulttuurisen teatteriesityksen valmistamiseen, Skaffari Marja ja työryhmä,  3000 euroa Kuolemanriitti-aiheisen esityksen valmistamiseen, Snicker Elina,  4500 euroa
 näytelmän kirjoittamiseen, Turunen Saara, 1500 euroa 
näytelmän kirjoittamiseen, Vanttaja Iida ja työryhmä, 5000 euroa
 nukketeatteriesityksen työryhmän palkkakuluihin,
 Vasama Tuukka ja työryhmä, 4000 euroa 
teatteriesityksen valmistamiseen.
Kolme kohdeapurahan saajaa on kieltänyt nimensä julkaisemisen internetissä.

Erityisavustuksia yhteisöille jaettiin seuraavasti:

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf, 3000 euroa DuvTeaternin oopperaprojekteihin, Esitystaiteen keskus ry, 15 000 euroa 
ammattimaisen esitystaiteen edistämiseen, Framil ry, 8000 euroa
 ammattilaisten tukiverkoston kehittämiseen ja soveltavan draaman projekteihin, Joensuun Vapaa Teatteriyhdistys ry, 5000 euroa 
musiikkiteatteriesityksen tuottamiseen, Kulttuuriosuuskunta G-voima, 5000 euroa
livetalkshow.nyt -konseptin toteuttamiseen, Sirkus- ja musiikkiyhdistys Agit-Cirk, 5000 euroa 
Hiljaisuus -esittävän taiteen festivaalin järjestämiseen, Sixfingers Teatteriyhdistys ry, 3000 euroa 
Mikroteatteri-festivaalin järjestämiseen, Skärgårdsteaterns väl r.f.,  3000 euroa
 Skärgårdsteaternin kiertuetta varten,
 Suomen OISTAT-Keskus - Finlands OISTAT-Centrum ry, 6000 euroa 
näyttely- ja tapahtumakokonaisuuden järjestämiseen, Teaterföreningen teater 90 grader r.f., 5000 euroa 
projektin produktiokustannuksiin, Varkauden Teatterin Kannatusyhdistys ry, 3000 euroa 
Varkauden Teatterin 100-vuotisen historian kirjoittamiseen.

Teattereiden toiminta-avustuksen saivat:

Circus Maximus yhdistys ry, 50 000 euroa, 
Esitystaiteen seura ry, 10 000 euroa, Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris ry, 70 000 euroa, Kapsäkki Osuuskunta, 160 000 euroa, Keski-Uudenmaan teatterin kannatusyhdistys ry, 115 000 euroa, 
Klockriketeatern rf, 175 000 euroa, KokoTeatteri yhdistys ry, 120 000 euroa, Kolmas Tila - Tredje Rummet ry, 15 000 euroa, Kuriton Company ry, 30 000 euroa, Lahden Omateatteri ry/Teatteri Vanha Juko, 190 000 euroa, Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistys ry, 20 000 euroa, Myllyteatteri-yhdistys ry, 50 000 euroa, 
Naamio ja Höyhen Teatteriyhdistys ry, 30 000 euroa, Nukketeatteriyhdistys Akseli Klonk ry, 30 000 euroa, Oblivia rf, 70 000 euroa, Oy Geist Ab (Teater Geist - Teatteri Geist), 15 000 euroa, PerformanceSirkusyhdistys ry, 40 000 euroa, Pitskun Kyläkirkon Kulttuuriyhdistys ry, 10 000 euroa, Precursor Oy/Nukketeatterikeskus Poiju, 160 000 euroa, 
Quo Vadiksen Tuki ry, 60 000 euroa, Rakastajat teatteriryhmän kannatus ry, 170 000 euroa, RedNoseClub-teatteriyhdistys ry, 10 000 euroa, Rospuutto-ryhmä kulttuuriyhdistys ry, 60 000 euroa, Siperian teatteriyhdistys ry, 65 000 euroa, Teaterföreningen Blaue Frau rf, 15 000 euroa, 
Teaterföreningen Stjärnfall r.f., 15 000 euroa, Teatteri Avoimien Ovien kannatusyhdistys ry, 190 000 euroa, 
Teatteri Telakka ry, 120 000 euroa,
 Teatteriosuuskunta ILMI Ö,  25 000 euroa, Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry,  30 000 euroa, Teatteriyhdistys Pensas ry, 15 000 euroa, 
Teatteriyhdistys Projektori ry, 10 000 euroa, Teatteriyhdistys Smeds Ensemble ry, 30 000 euroa, Teatteriyhdistys Takomo ry, 110 000 euroa, Tehdas Teatteri-yhdistys ry, 70 000 euroa, Todellisuuden tutkimuskeskus ry, 105 000 euroa, Totem-teatterin kannatusyhdistys ry-Garantiförening för TOTEM-teatern rf,  55 000 euroa, Universum ry - Universum rf, 190 000 euroa, Valtimonteatteri ry, 35 000 euroa, Wentzel Oy/Teater Taimine, 32 000 euroa.

Valtion tanssitaiteen apurahat ja avustukset

Valtion tanssitaidetoimikunta jakoi 1 320 000 euroa tanssitaiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 34 tanssitaiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 210 500 euroa. Hakemuksia saapui 120. Erityisavustuksia jaettiin 13 yhteisölle, yhteensä 99 500 euroa. Hakemuksia saapui 43. Toiminta-avustuksia jaettiin 17 yhteisölle, yhteensä 1 010 000 euroa. Hakemuksia saapui 28.

Kohdeapurahat:

Alakunnas Kimmo ja työryhmä, 5500 euroa 
koreografin ja tanssijan palkkoihin, Elovaara Johanna ja työryhmä, 6000 euroa
 Naisia ja laukkuja -tanssiteoksen kiertuekuluihin, Freundlich Thomas ja työryhmä,  6000 euroa
 Goldberg Variations -tanssiteoksen valmistamiseen, Halonen Joona ja työryhmä, 7500 euroa
 Excuse - tekosyy -tanssiteoksen valmistamiseen, Heikkilä Elsa ja työryhmä, 4000 euroa 
Irtiottoja-tanssiteoksen valmistamiseen sekä work-in-progress esitysten järjestämiseen yläkouluissa, Joutsimäki Anne ja työryhmä, 5000 euroa
 lapsille suunnatun Täh? -tanssiteoksen valmistamiseen, Järvenpää Jouni Sakari ja työryhmä, 3000 euroa
Tanssii, piirtää 1-3 -tanssiteoksen valmistamiseen, Kananen Maria ja työryhmä, 4000 euroa
 neljän viikon residenssityöskentelyyn Ääni ja simpukka -esityksen valmistamiseksi, Katinas Andrius ja työryhmä, 14 000 euroa
 Doubt-tanssiteoksen valmistamiseen, Kellokumpu Simo ja työryhmä, 10 000 euroa 
5 -tanssiteoksen valmistamiseen, Kovamäki Sara ja työryhmä, 6000 euroa, Somewhere in Between work-in-progress -teoskokonaisuuden työstämiseen, Lindy Pia ja työryhmä, 5000 euroa 
Joku kohta tanssii - välittämisestä -projektin kuluihin, Lähdesmäki Antti ja työryhmä,  8000 euroa
tanssiteoksen valmistamiseen, Malviniemi Mia ja työryhmä, 5000 euroa
 Onni-nykytanssiteoksen valmistamiseen, Masalin Heidi, 5000 euroa 
Runokabaree-tanssiteoksen valmistamiseen ja harjoitussalin vuokraan, Mustonen Anna ja työryhmä, 5000 euroa
 Thank you for your love -tanssiteoksen valmistamiseen, Nurminen Susanna, 1000 euroa
 Klein technique -workshopiin osallistumiseen Barcelonassa, Paasonen Tomi ja työryhmä, 9000 euroa
 Vol.at.ilit.y -tanssiteoksen valmistamiseen, Pahkinen Metsälintu ja työryhmä, 5000 euroa 
14 artikla work-in-progress -teoksen kuluihin, Palmgren Sari ja työryhmä, 4000 euroa 
Bright tapestry work-in-progress -projektin kuluihin, Perko Ninni ja työryhmä, 10 000 euroa
 Yökkönen-tanssiteoksen valmistamiseen ja esittämiseen, Pylkkänen Jenni ja työryhmä, 6000 euroa
 Tosiasiallisesti -work-in-progress -teoksen valmistamiseen, Raar Marjan ja työryhmä, 4000 euroa On the Road -esityksen koreografin kustannuksiin, Rautio Saara ja työryhmä, 6000 euroa 
Helsinki Meeting Point -tanssi- ja musiikki-improvisaatioklubin toimintaan, Risu Liisa ja työryhmä, 10 000 euroa 
halun tematiikan koreografiseen tutkimiseen sekä Erika K -tanssiteoksen valmistamiseen, Rouhiainen Leena ja työryhmä, 9000 euroa
 IntuiTweet -koreografisen kehyksen ja osallistuvan installaation tuottamiseen, Selin Marjo ja työryhmä, 5000 euroa
 Laatikoita-tanssiteoksen valmistamiseen, Tikka Kirsi, 2500 euroa
 3 kuukauden työskentelyyn Israelissa, Torkkel Anna ja työryhmä, 3500 euroa
 And all that’s nice -tanssiteoksen valmistamiseen, Tuittila Satu ja työryhmä, 3500 euroa
 Tasapainoilua-tanssiteoksen valmistamiseen, Tuomisto Satu ja työryhmä, 8000 euroa 
Kara ja Oke -tanssiteoksen valmistamiseen, Töyrylä Saara ja työryhmä, 5000 euroa
 Taikurinhattu ja jänis -teoksen valmistamiseen, Varstala Panu ja työryhmä, 10 000 euroa
 Kenen kädet -tanssiteoksen valmistamiseen, Vesterinen Laura ja työryhmä, 10 000 euroa
 Harmonia-tanssiteoksen valmistamiseen.

Erityisavustukset:

Balettipedagogit ry, 8000 euroa 
valtakunnallisen balettikilpailun järjestämiseen 2012, Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan Tanssiopistoyhdistys ry, 3000 euroa 
Kaupunkitarinoita -tanssiteoksen tuottamiseen, Intomieliset ry, 10 000 euroa
 Woyzeck -tanssiteoksen tuottamiseen ja markkinointiin sekä kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, Jokilaaksojen Tanssitaiteen Tuki ry JTTT ry, 3500 euroa 
nuorten ammattitanssijoiden vierailuun Omat tanssit –tapahtumassa, Kiltit ihmiset ry, 10 000 euroa 
Katoaminen-teoksen tuottamiseen ja kahden sooloteoksen esittämiseen, M.A.D. Tanssimaisterit ry, 15 000 euroa
Loikka-tanssielokuvafestivaalin tuottamiseen, Nuorisoseura Katrilli ry, 3000 euroa 
inkerinsuomalaiseen tanssi- ja lauluperinteeseen perehdyttävän projektin kuluihin, Pitskun Kyläkirkon Kulttuuriyhdistys ry, 8500 euroa 
vuoden 2011 tanssiesitysten tuottamiseen, Tahdittomat ry, 5000 euroa
 kansalaissodan tapahtumiin perustuvan tanssiteatteriteoksen tuottamiseen, Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry, 8000 euroa 
tanssitaidetta hoitolaitoksiin -projektin kuluihin, Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry, 1 0000 euroa
 Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalin kuluihin, Tanssille -yhdistys ry, 12 000 euroa
ammattilaistuntien ja -workshoptilaisuuksien järjestämiseen tanssin ammattilaisille, Turku dansart ry, 3500 euroa
 tanssituntien järjestämiseen ammattilaisille.

1-, 3- ja 5-vuotiset toiminta-avustukset

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen. Avustuksen myöntäminen vuosille 2011-2015 edellyttää, että valtion talousarviossa on kyseisenä vuonna osoitettu tarkoitukseen tarvittavat määrärahat.

5-vuotinen avustus:

Edistyksellinen nykytanssi ja -baletti yhdistys ry (Tanssiryhmä Susanna Leinonen & Co), 90 000 euroa, Susanna Leinonen Companyn toimintaan 2011, Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry, 120 000 euroa
 Tanssiteatteri Glims & Glomsin toimintaan 2011, 
Kinetik Kollektiv ry, 100 000 euroa
 Karttunen Kollektivin toimintaan 2011, Vapaat Tanssijat ry / Kekäläinen & Company, 90 000 euroa Tanssiteatteri Kekäläinen & Companyn toimintaan 2011.

3-vuotinen avustus:

Keho liikkeessä ry/P.D.C Pori Dance Company, 60 000 euroa
 Pori Dance Companyn toimintaan 2011, Tanssikaari ry, 50 000 euroa Compañia Kaari Martinin toimintaan 2011, Nomadi ry, 80 000 euroa Alpo Aaltokoski Companyn toimintaan 2011, 
Nomadi ry, 70 000 euroa 
Arja Raatikainen & Co:n toimintaan 2011, Routa - Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry, 70 000 euroa 
Roudan toimintaan 2011.

1-vuotinen avustus:

As2wrists ry, 30 000 euroa Ar2wrist Dance Companyn toimintaan 2011, Barker-teatteri yhdistys ry, 30 000 euroa
 Barker-teatterin toimintaan 2011,
 Flow ry, 30 000 euroa
 Flow ry:n toimintaan 2011, Liikkeen puolesta Kannatusyhdistys ry, 30 000 euroa 
Petri Kekoni Companyn toimintaan 2011, Taideosuuskunta Piellos, 30 000 euroa 
Tanssiryhmä Gruppen Fyran toimintaan 2011, Taideosuuskunta Tsuumi, 50 000 euroa Taideosuuskunta Tsuumin toimintaan, Tanssiryhmä +Co:n kannatusyhdistys ry, 50 000 euroa
 Liisa Pentti +Co:n toimintaan 2011, Watt - Waasan alueen tanssitaiteilijat ry, 30 000 euroa 
Watt ry:n toimintaan 2011.

Sirkustaiteen apurahat ja avustukset

Sirkustaidejaosto jakoi 450 000 euroa sirkustaiteen kohdeapurahoihin, erityisavustuksiin ja toiminta-avustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 12 sirkustaiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 38 000 euroa. Hakemuksia saapui 41. Erityisavustuksia jaettiin 4 yhteisölle, yhteensä 12 000 euroa. Hakemuksia saapui 14. Toiminta-avustuksia jaettiin 17 yhteisölle, yhteensä 400 000 euroa. Hakemuksia saapui 19.

Suurimman avustuksen sai jaossa Circo-Uuden sirkuksen keskus, 120 000 euroa.

Kohdeapurahat:

Erälinna Marjukka ja työryhmä, 3000 euroa 
FIND ICE -esityksen valmistamiseen, Järvi Anna-Kaisa ja työryhmä, 4000 euroa Scandinavian Female Clown Project -työpajan ja esityksen tuottamiseen, 
Komaro Jan ja työryhmä, 4000 euroa
 näyttämöteoksen valmistamiseen, Kopra Stina ja työryhmä, 4000 euroa
sirkusesityksen valmistus- ja tuotantokuluihin, Kosonen Rauli ja työryhmä, 3500 euroa
 sirkusesityksen valmistamiseen, Kosonen Sanja ja työryhmä, 1500 euroa 
sirkusesityksen valmistamiseen, 
Kulmala Antti, 2000 euroa
 sirkusesityksen tuotantokuluihin, Männistö Samuli ja työryhmä, 5000 euroa
 Godspeed Baby! -esityksen valmistamiseen, Männistö Sakari ja työryhmä, 3000 euroa 
sirkus- ja runokiertueiden järjestämiseen, Salmenaho Matias ja työryhmä, 2000 euroa 
D.A.D-ulkoilmaesityksen valmistuskuluihin, Schütt Kaj-Mikael (Kai Kuutamo), 2000 euroa
 sooloteoksen viimeistelyyn ja tuotantokuluihin, Silvennoinen Sanna ja työryhmä, 4000 euroa
 sirkusaiheisen lyhytelokuvasarjan toteuttamiseen.

Erityisavustukset:

Flow ry, 5000 euroa 
Svartisen-teoksen toteuttamiseen, Helsingin Sirkusammattilaiset ry, 4000 euroa
 The Elements -teoksen kustannuksiin, Kuopion Lasten Sirkus ry, 1500 euroa 
25-vuotisjuhlavuoden sirkusesitysten ja -tapahtumien tuotantokuluihin, 
Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry, 1500 euroa
 Linnanmäen sirkuskoulun 30-vuotisjuhlagaalan kuluihin.

Toiminta-avustukset:

ArtTeatro ay, 10 000 euroa,

 Association WHS ry, 60 000 euroa, Circo Aereo ry, 95 000 euroa, 
Circus Ruskan kannatusyhdistys ry, 8000 euroa, Cirko-Uuden Sirkuksen Keskus ry, 120 000 euroa, Helsingin Sirkusammattilaiset ry, 8000 euroa, Klovnit ilman Rajoja ry, 5000 euroa,
 Lokal Collective ry, 6000 euroa, Monitaideyhdistys Piste ry, 10 000 euroa, Osuuskunta Sirkus Aikamoinen, 6000 euroa, Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf, 8000 euroa, 
Sirkus Supiainen ry, 17 000 euroa, Sirkus- ja musiikkiyhdistys Agit-Cirk, 17 000 euroa, Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry, 6000 euroa, Sirkusyhdistys Unioni ry, 7000 euroa, Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry, 12 000 euroa, Tulikollektiivi Flamma ry, 5000 euroa.

Apurahat monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin

Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaosto myönsi 100 000 euroa apurahoina monikulttuurisuutta edistäviin taidehankkeisiin vuodelle 2011. Hakemuksia saapui 97 kpl ja apurahan sai 41 hakijaa.

Myönnettyjen apurahojen tarkoituksena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten ja kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua tasavertaisesti Suomen taide-elämään, sekä tukea monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistäviä taidehankkeita Suomessa.

Muuan muassa seuraavat taiteilijat ja työryhmät saivat avustuksen vuodelle 2011:

Al-Nawas Ahmed ja työryhmä, 4000 euroa Isku-reaktori performanssiproduktion toteuttamiseen, Asikainen Vesa-Petteri ja työryhmä, 1500 euroa Rasismin vastaisen draamatyöpajan toteuttamiseen nuorille, Balomenos Panagiotis, 2500 euroa Oopperaperformanssin Medea toteuttamiseen, Fiestas Luis ja työryhmä, 3000 euroa poikkitaiteellisen esityksen tuottamiseen lapsille, Ghansah Richmond, 1000 euroa Sofokleen Antigone-teatteriesityksen valmistamiseen, Giovanzana Davide, 1500 euroa näyttämöteoksen The Diva in Me valmistamiseen, Martikainen Anna ja työryhmä, 1500 euroa, Legend of Birth -näyttämöteoksen valmistamiseen, Moilanen Sini (Sini Pesonen) ja työryhmä, 3000 euro Paratiisi-näytelmän kantaesitykseen Teatteri Takomossa, Ogu Charles, 3000 euroa Etnodraamaprojektin Mamut tuotantoon, Suzuki-Mäkelä Aki, 1000 euroa Sofokleen Antigone-teatteriesityksen valmistamiseen, Tsarkov Karim, 1500 euroa monikulttuuristen teatterityöpajojen järjestämiseen, Wilhelmus Willem ja työryhmä, 4000 euroa Fake Fin Festival of Experimental Live Art -tapahtuman järjestämiseen.

Lastenkulttuurin avustuksia

Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaosto on jakanut 480 000 euroa lastenkulttuurin kohdeapurahoihin ja erityisavustuksiin vuodelle 2011. Kohdeapurahoja jaettiin 56 taiteilijalle tai työryhmälle, yhteensä 173 500 euroa. Hakemuksia saapui 210.  Erityisavustuksia jaettiin 73 yhteisölle, yhteensä 306 500 euroa. Hakijoita oli 153.

Lastenkulttuurijaosto painotti hankkeita, jotka edistävät taiteilijan ja lapsen välistä vuorovaikutusta taidekasvatuksessa tai kehittävät koululaisten iltapäivätoiminnan taidesisältöjä. Lisäksi suosittiin monikulttuurisuutta sekä lasten ja nuorten omaa tekemistä edistäviä hankkeita.

Kohdeapuraha myönnettiin muun muassa seuraaville taiteilijoille ja työryhmille:

Baric Maria, 3000 euroa 
taidekasvatusmateriaalin valmistamiseen,
 Brinck Jaana, 3000 euroa
yhteisötaideprojektin kuluihin maahanmuuttajaluokan kanssa, Ellilä Kirsti, 2000 euroa
 tarinapajojen kuluihin, 
Haavisto Susanna, 4000 euroa
 lastenmusikaalin käsikirjoitukseen, Heikkinen Sanna, 3000 euroa
yhteisöteatteri- ja taidekasvatusprojektin toteuttamiseen, Hoisko Maija ja työryhmä, 6000 euroa
tanssiteoksen ja tekstiiliveistoksen valmistamiseen, Häyrynen Elina ja työryhmä, 3000 euroa 
tanssiesityksen ja työpajan viemiseen päiväkoteihin ja kouluihin
, Immonen Satu ja työryhmä, 4000 euroa Luonnollisen-Liikkeen-Luento -tanssiteoksen toteuttamiseen, Julkunen Jarmo, 5000 euroa
 Vaippamusikaalin säveltämiseen, Kaakkomäki Jukka, 2500 euroa 
harmonikansoittomateriaalin valmistamiseen, Kivimäki Anne-Mari ja työryhmä, 4000 euroa 
Juurikuuri-esityksen ja työpajojen valmistamiseen, Makaroff Mia, 2000 euroa 
musiikkiteatterileirien järjestämiseen, Mandelin Jarkko ja työryhmä, 7000 euroa
 tanssiteoksen kuluihin,
 Pöyhönen Merja ja työryhmä, 3000 euroa
 monikulttuurisen nukketeatteriesityksen kiertuekaluston kustannuksiin, Ruuskanen Liisa ja työryhmä, 5000 euroa
 lasten ruokateatteriesityksen kuluihin, Ryti Hanna ja työryhmä, 4000 euroa 
iltapäiväkerhon draamakasvatuksen kuluihin, Räsänen Pauliina ja työryhmä, 2000 euroa 
sirkuskiertueen vierailukuluihin Ahvenanmaalla, Sandström Anne ja työryhmä, 5000 euroa
 draamapedagogisen Aikamatkan kuluihin, Söderström Zusan,  4000 euroa draamatyöpajojen kustannuksiin, Taikuri Mano d´Oro ja työryhmä, 2000 euroa monikulttuurisen taikashow-kiertueen kuluihin, Tengvall Emilia ja työryhmä, Kuopio, 2000 euroa 
lasten musiikkisirkusesityksen kuluihin.

Erityisavustuksia myönnettiin muun muassa seuraaville yhdistyksille:

Anti - Contemporary Art Festival ry, 8000 euroa
 lastenohjelmiston tuottamiseen, Cirko-Uuden Sirkuksen Keskus ry, 4000 euroa 
Cirko Pikkolo -lasten nykysirkusfestivaalin toteuttamiseen, ISIS teatteri yhdistys ry, 8000 euroa Tsunamika-Finland -projektin kuluihin, Jorma-ryhmä ry, 3000 euroa
 teatteri- ja musiikkileirin kuluihin,
 Kalevan Nuorten Liitto ry, 6000 euroa
 poikien kansantanssitoimintaa edistävän hankkeen kuluihin, Kapsäkki Osuuskunta, 5000 euroa 
Supermarsu-lastenmusikaalin sekä koululaisnäytösten kuluihin, Kihveli Soikoon ry, 1000 euroa 
lastenmusikaalin tuottamiseen Kihveli Soikoon –tapahtumaan, Klovnit ilman Rajoja ry, 3000 euroa
 esiintymiskiertuekuluihin Itä-Karjalassa ja Virossa,
Kulttuuriosuuskunta G voima, Kajaani, 5000 euroa 
lastentapahtumien järjestämiseen Kajaanissa, Kuukulkurit ry, 3000 euroa
Tanssiteatteri Auracon lastenprojekteihin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry, Joensuu, 10 000 euroa 
taidetyöpajojen ja lastenkulttuuritapahtumien järjestämiseen, 
Nälkäteatteri Yhdistys ry, 5000 euroa
 Herkkis-teatteri- ja draamakasvatusprojektin kuluihin, Pietarin suomalaisen musiikki-instituutin kannatusyhdistys ry, 5000 euroa
 Sävelsampo soikoon! -koululaismusikaalin tuotantokuluihin, Rahvaanmusiikin kerho ry, 3000 euroa 
Rahvis-sirkus -tapahtuman kuluihin, Suomen Assitej ry, 6000 euroa
 soveltavan lasten- ja nuortenteatterin pilottiprojektin kuluihin, Suomen NuorisoSirkusliitto ry, 4000 euroa 
nuorisosirkusfestivaalin järjestämiseen, Teaterföreningen Blaue Frau rf, 4000 euroa lastenteatteriesityksen kustannuksiin, Teatteriyhdistys Arctic Reach Ensemble ry, 5000 euroa
nuorten teatteriesityksen valmistamiseen, Totem-teatterin kannatusyhdistys ry, 7000 euroa
 Suvela katutaiteilee -hankkeen kuluihin, 
Valkea kääpiö ry, 5000 euroa 
tanssiesityksen valmistamiseen yläkouluihin ja lukioihin.