Helsingin Ylioppilasteatterin uusien jäsenien ja samalla uuden johtokaksikon toisen puoliskon, Hannes Mikkelssonin, ohjaama ensiproduktio Järkeni ei riitä täyttää kauniisti odotukset, jotka tulevat sekä instituution perinteiden puolelta että kohdistuvat ikäpolveen. Nuorten teatterintekijöiden eturiviin ja suunnannäyttäjäksi profiloituvalta YT:ltä on tottunut odottamaan aiheiltaan ja ilmaisukeinoiltaan ajankohtaista ja tulevaisuuden suuntaa näyttävää teatteria. Sellaista on myös Järkeni ei riitä.

Esityksen vahvana kantava teema on oma kokemuksellinen suhde luontoon. Mikkelssonin sisarusten, Ylioppilasteatteria yhdessä johtavien Annin ja Hanneksen, teatterin keskeiset elementit ovat ekologinen näkökulma ja kollektiivinen työskentelytapa. Näillä perustoilla toimii myös heidän varhaisempi yhteistyönsä, Rymättylän Röölässä kotisatamaansa pitävä Meriteatteri.

Esityksen nimi aukeaakin teemassa vähintään kahteen suuntaan. Yhtäältä sen voi ymmärtää ilmaisemassa niitä henkilökohtaisia ahdistuksen ja turhautumisen tunteita, joita nuorten esiintyjien kuvaama ristiriidan kokemus herättää. Tarinat luontoyhteyden etsimisestä ja löytämisestä kehystyvät oman tavallisen elämän tuottamalla muoviroskalla. Ihmisäänten harmonioita säestää teknologinen äänimaisema.

Toisaalta järki ei riitä myöskään inhimilliseen maailmassa olemiseen, ja esitys suuntautuukin ennen kaikkea kokonaisvaltaiseen kokemukseen ja havaintoon, joka tunnistaa oman ruumiillisuuden, sen tarpeet ja reaktiot suhteessa ympäröivään maailmaan. Asenne kaikkea tätä kohtaan on lempeän järkähtämätön. Syyllisiä ei etsitä, mutta parempia ratkaisuja on etsittävä ja etsitään. Yhdessä.

Nuoret esiintyjät tulevat lähelle ja ovat näyttämöllä herkkinä, haavoittuvaisuutensa paljastavina, säteilevänä ja valloittavina.

Outi Lahtinen

Kuvassa Teemu Nieminen, kuvaaja Veera Konsti.

Helsingin Ylioppilasteatteri: Järkeni ei riitä. Ohjaus Hannes Mikkelsson. Valot Valtteri Halonen. Äänet Vili Pääkkö. Lavastus Mimmi Tuomisalo. Puvut Veera Konsti. Aino Koski. Lavalla mm. Sami Harjula, Mona Huczkowski, Ksenia Lelouch, Paula Markkanen, Teemu Nieminen, Heikki Nousiainen. Ensi-ilta 25.11.2017.