Avainsanoja Anna Torkkelin tuoreimpaan koreografiaan ovat läsnäolo ja tuokio. Ruumiinkielen ilmaisuvoima nousee hetkeen intensiivisesti keskittyvästä tanssista, joka ei salli alistumista esitystaiteen muille elementeille.

Turkulaisen Ehkä-tuotannon Present näyttäytyy yhtä lailla harjoituksena kuin esityksenä. Kysymys on luottamuksesta yksinkertaisuuteen, hienovaraisuuteen ja vivahteikkuuteen. Present tähdentää nimensä mukaisesti nykyhetkeä ja esilletuloa.

Neljän tanssijan liikettä voi seurata sekä yksilöllisinä tulkintoina että ryhmäilmaisuun hakeutumisena. Mutta ohjelmallisista kehollisista tavoitteista Present pysyttelee etäällä; tanssi on vapautunutta, pidäkkeetöntä ja ilmavaa.

Riisuttuun tilaan asetetut kankaat ja äänimaiseman sangen yksinkertaiset ulottuvuudet luovat Present-teoksessa tanssille vain taustaa. Ruumiin liike asettuu ehdottomaan päärooliin. Muita elementtejä vasten tanssillinen ilmaisu näyttäytyy täysimääräisenä ja ehdottoman itsenäisenä.

Anna Torkkelin töiden historiassa Present asettuu jatkamaan ennen kaikkea vuoden 2012 teosta Heart Piece.

Siinä, kuten tässä uudessakin teoksessa, kokonaisuus keskittyy rytmin ja tilan oivaltamiseen, kuvittelemisen mahdollisuuksiin ja liikkeessä olemiseen. Kuten Torkkel itse sanoo, keskitytään työskentelyyn läsnäolon ja yksinkertaisuuden parissa.

Filosofisesta näkökulmasta polttopisteeseen asettuu abstraktio, jonka aineksia näyttäisivät olevan oleminen, vaikutus ja toinen.

Teoksen käsiohjelmassa sanotaan sen ehdottavan, että olennaisin piilee tässä: näkyvillä ja nyt-hetkessä. Siksi esiintyjän ja vastaanottajan suhde ei ole yksiselitteinen eikä lopullinen.

Lähtökohdat sykkivät tanssijan kehollisessa kokemuksessa, ja ne tulevat ilmaistuksi aina uudelleen. Hetkellisyys hakeutuu uusiin ja vaihteleviin muotoihin.

JOUKO GRÖNHOLM

Kuvassa Masi Tiitta, Tashi Iwaoka, Mira Kautto ja Anna Torkkel, kuvaaja Hertta Kiiski.

EHKÄ-TUOTANTO: PRESENT Koreografia Anna Torkkel. Visuaalinen suunnittelu Piia Rinne. Musiikki Johanna Porola. Tanssijat Tashi Iwaoka, Mira Kautto, Masi Tiitta ja Anna Torkkel. Kantaesitys nykytaidetila Kutomossa Turussa 8.10.2017.