Sanni Grahn-Laasonen yllätti monet tanssin ystävät torstaina ilmoittamalla tukensa Tanssin talo -hankkeelle. Hän kertoi päättäneensä valtion osallistumisesta Tanssin talon uuden rakennuksen sekä toiminnan rahoittamiseen.

Ministeri edellyttää, että Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Helsingin kaupunki osallistuvat hankkeeseen.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 7.12.2015. On mahdollista, että asia jää vielä pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan.

Valtio osallistuu Tanssin talon uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensä enintään 6 miljoonan euron valtionavustuksella aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 27 miljoonaa euroa. Valtionavustus on enintään samansuuruinen kuin Helsingin kaupungin hankkeelle myöntämä avustus.

Valtion osallistuminen toiminnan vuosittaiseen rahoitukseen edellyttää, että Tanssin talon toiminta ja sen ylläpitäjä täyttävät valtionosuuden saamisen edellytykset. Enintään 650 000 euron rahoituksesta on tarkoitus myöntää 200 000 euroa valtionavustuksena ja 450 000 euroa valtionosuuksina kohdentamalla uudelleen vastaava määrä Helsingin Kaupunginteatterin toimintaa Tanssin talolle.
Tämä rahoitussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Toivon, että Helsingin kaupunki ja Helsingin Kaupunginteatteri löytävät yhdessä toteuttamistavan ratkaisulle”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ministeriön tiedotteessa.

M. T.