Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista. Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa valtionosuuksia 53,8 miljoonaa euroa.
Määrärahoissa on huomioitu 1,1 % indeksikorotus sekä säästötoimenpiteistä aiheutuva 2,7 % vähennys yksikköhintoihin. Edellytyksenä valtionosuuksien maksamiselle päätetyn suuruisina on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioesityksen.
Valtionosuuden piiriin ei hyväksytty vuodelle 2015 uusia teattereita.
Nyt tehtyjen päätösten lisäksi vuoden 2015 talousarviossa on varattu erillinen määräraha valtionosuuden piirissä olevien teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Avustuspäätökset on tarkoitus tehdä vielä vuoden 2014 puolella. Määräraha on käytettävissä vuosina 2015-2017. Tästä johtuen valtionosuuksien ja -avustusten kokonaismäärä säilyy vuonna 2015 vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2014.
Teattereille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 474. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 54 658 euroa.
Lisäksi ministeriö osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 190 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2014.