Nätyn teatterityön yliopistonlehtoreiksi on valittu TeT Tiina Syrjä ja Magister Artium Sanni Orasmaa. Syrjän tehtävän opetusalueeksi on määritelty puhetekniikka ja ääni-ilmaisu, Orasmaan puolestaan musiikki ja laulu. Molemmat aloittavat yliopistonlehtorina 1.8.2014. Tehtävät ovat nelivuotisia, mutta Orasmaan tapauksessa työ on osa-aikainen. Muista sitoumuksistaan johtuen hän hoitaa lehtoraattiaan 70-prosenttisena.

Tiina Syrjä on opettanut Nätyssä puhetta jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Hänen tohtorin tutkintonsa (2007) aiheena oli vieraalla kielellä näytteleminen. Sanni Orasmaa toimii osa-aikaisena lehtorina Münchenin musiikkikorkeakoulussa. Hänellä on mittava ura säveltäjänä, jazzlaulajana ja muusikkona.

Nätyssä on ollut täytettävänä kaikkiaan neljä teatterityön yliopistonlehtorin tehtävää. Aiemmin jo valittiin näyttelijäntaiteen uudeksi yliopistonlehtoriksi TeT Mikko Kanninen sekä liikkeen ja tanssin yliopistonlehtoriksi TanssitM Samuli Nordberg, joista jälkimmäinen hoitaa tehtävää Orasmaan tavoin 70-prosenttisesti. Näyttelijäntaiteen toiseksi osa-aikaiseksi (50 %) yliopistonlehtoriksi on lisäksi valittu TeM Minna Hokkanen.

Haettavana olleet lehtoraatit kiinnostivat teatterialaa laajasti. Hakemuksia neljään tehtävään tuli kaikkiaan 64. Nätyn teatterityön pitkäaikainen professori Yrjö Juhani Renvall jää eläkkeelle toukokuun lopussa. Uutena professorina aloittaa elokuussa TeT Pauliina Hulkko.

Uusi professori ja uudet yliopistonlehtorit osallistuvat jo Nätyn kuluvan kevään opiskelijavalintaan, johon saatiin ennätysmäärä hakijoita, yhteensä 1 145. Neliviikkoinen valintakoe alkaa 31. maaliskuuta.