Suomen Kansallisoopperan säätiön uusi hallitus aloittaa toimikautensa

Suomen Kansallisoopperan säätiölle on nimetty uusi hallitus huhtikuussa alkaneelle kolmivuotiselle toimikaudelle. Jäsenistä opetusministeriö nimeää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, Helsingin kaupunki kaksi jäsentä, ja Espoon ja Vantaan kaupungit molemmat yhden jäsenen.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen-Lindfors. Edelliseltä toimikaudelta hallituksen jäseninä jatkavat ylijohtaja Lasse Arvela, teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala, oikeustieteen lisensiaatti Pentti Kivinen ja kansanedustaja Tapani Mäkinen. Uusiksi jäseniksi on nimetty kansanedustaja Mari Kiviniemi, talousjohtaja Pekka Pajamo, kaupunginvaltuutettu Mari Puoskari ja kansanedustaja Pia Kauma.

Hallituksen jäsenistä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämiä Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Lasse Arvela, Mari Kiviniemi, Pekka Pajamo ja Raija-Sinikka Rantala. Pentti Kivinen ja Mari Puoskari ovat Helsingin kaupungin nimeämiä, Pia Kauma on Espoon ja Tapani Mäkinen Vantaan nimeämä.

Hallituksen työhön osallistuvat lisäksi esittelijänä Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen sekä henkilökunnan nimeäminä jäseninä näytäntötyöntekijä Kalle Rannikko, orkesterimuusikko Patrik Stenström ja balettitanssija Jouka Valkama.Hallituksen sihteerinä toimii Suomen Kansallisoopperan lakimies Anita Prusila.