Sirkusyhdistys Magenta on valittu tämänvuotiseksi Uusimaa-palkinnon saajaksi. Soveltavan sirkuksen yhdistys Magenta on saanut alkunsa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta Sosiaalinen sirkus -hankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi suomalaista sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluja.

Magenta on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa soveltavan sirkuksen keinoin elämyksiä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Magentan kotipaikka on Helsingin Kalasatamassa, mutta se toimii siellä missä tukea tarvitaan: lähiöiden nuorisotaloilla ja asukastaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa, perhekuntoutuskeskuksissa ja nuorten toimintakeskuksissa Helsingissä ja Vantaalla. Sirkustunneilla on viikoittain yli 300 kävijää. Mukana on esimerkiksi näkövammaisia ja heidän avustajiaan, liikuntarajoitteisia, maahanmuuttajia, kriisiin ajautuneita perheitä, sijaishuollon lapsia ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia.

Elokuussa 2011 toimintansa aloittaneen Magentan raikas ja uudenlainen ote erityisryhmien tukemiseen, kansainväliset menetelmät ja ammattimainen ote vakuuttivat sekä palkintoraadin että lopullisen valinnan tehneen Uudenmaan maakuntahallituksen. Valitsijat arvostivat myös yhdistyksen työtä monikulttuurisuuden edistäjänä.

Uusimaa-palkinto ja 2 000 euron avustus luovutettiin sirkusyhdistys Magentalle marraskuun lasten ja nuorten terveyden edistämisen seminaarissa Biomedicumissa Helsingissä.

Uudenmaan liiton palkinnolla on yli 20-vuotiset perinteet. Tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle tai ryhmälle, joka on teoillaan vahvistanut uusmaalaisten hyvinvointia. Tänä vuonna painotettiin Uusimaa-viikon teeman mukaisesti lasten ja nuorten hyväksi tehtyä työtä.

Aiemmin Uusimaa-palkinnon ovat saaneet muun muassa vammaisjärjestö Rullaten ry, maahanmuuttajakoordinaattori Börje Mattsson, Kivi-juhlat, tasa-arvoisuutta korostava IceHearts-nuorisovalmennusryhmä, teatterinjohtaja Ritva Siikala ja Raivoisat Ruusut -teatteriryhmä sekä Aseman Lapset -järjestö.