Tänä vuonna 15-vuotista toimintaansa juhlivan Kekäläinen & Companyn uusin teos on minimalistinen ja luonnoksenomainen duetto elämän keskeneräisyydestä ja harjoittelun välttämättömyydestä. Rehearsal lähestyy harjoituksen ideaa konkreettisesti ja filosofisesti sekä pyrkii löytämään uusia merkityksiä harjoituksen käsitteelle.

Sanna Kekäläinen ja Adrius Katinas tekevät yksityisestä yhteisen. Kuva Lilja Lehmuskallio.

Saavumme valkoisena hohtavaan harjoitustilaan. Meri läikkyy ilta-auringossa ikkunoiden takana. Tanssijat valmistelevat tilan: verhot suljetaan ja keinovalo korvaa luonnonvalon, seinälle kiinnitetään teksti ja kumihanskat. J.S. Bachin Goldberg-variaatiot laitetaan soimaan, ja katsomme yhdessä selin kääntyneiden esiintyjien kanssa tyhjää tilaa.

Elämän väistämättömän keskeneräisyyden ja kuoleman ajatukset ovat yksinäisiä, mutta samalla universaaleja. Sooloteoksistaan tunnettu Sanna Kekäläinen pyytää tutkimusmatkalleen mukaan tanssija Andrius Katinaksen. Kahden erilaisen esiintyjän, miehen ja naisen, vanhemman ja nuoremman, vuorovaikutus ja voimakkaasti kommunikoiva oleminen näyttämöllä on kiinnostavaa seurattavaa. Aihe on yksityinen, mutta kahden tanssijan kautta siitä tulee jaettua ja yhteistä. Jakaminen ulottuu yleisöön saakka.
Esitys antaa tilaa keskeneräisyydelle ja ajatuksen vapaalle liikkeelle. Filosofi Maurice Blanchotin tyylitellysti yhteislausuttu tekstilaina kuolemasta valuu ohitse kohdentumattomana virtana, mutta jää kaikumaan sanoina ja virittää tarkkailemaan esiintyjien liikettä pelon ja kuolemasta vieraantumisen kautta.

Rehearsalin liikekieli hakee ruumiin ja olemisen rajoja ja tutkii toisin tekemisen mahdollisuutta. Liike on keskeneräistä, hankalaa ja epäsopivaa. Silmissä häivähtää mielikuvia lapsista, eläimistä ja ruumiin puutteellisuuksista. Kekäläinen ja Katinas esiintyvät sekä yhdessä että erikseen. Kahden tanssijan kombinaatiossa syntyy runsaasti kuvia takertuvasta parisuhteesta aina huolehtivaan sekä dominoivaan vanhempaan ja lapseen. Irti päästäminen, luopuminen ja niiden vaikeus nousevatkin keskeisiksi aiheiksi.

Esiintyjät avaavat yleisölle harjoitusprosessin aikana käymiään keskusteluja joissa harjoittelun ja kuolemaan samankaltaisuus korostuvat. Esiin nostetaan hypoteeseja: jos tietäisimme kuolemamme ajan, tekisimmekö toisenlaisia valintoja? Lapset leikkivät kuolemaa kevyesti, voisimmeko mekin harjoitella kuolemaa?

Esityksessä onkin mukana lapsenomaisia leikin ja voimakkaan teatterillisen esiintymisen elementtejä ja sitä kautta hiljaista huumoria. Kekäläisen tanssiessa vaaleanpunaisissa kumihanskoissa näky on samalla kertaa rutiinien uuvuttama ja vapautuneen sankarillinen. Ehkä irti päästäminen onkin mahdollista, kun uskaltaa rikkoa totutun ja tehdä toisin.

Eeva Kemppi
Kekäläinen & Company: Rehearsal. Konsepti ja ohjaus Sanna Kekäläinen. Esiintyjät Sanna Kekäläinen ja Andrius Katinas. Ensi-ilta Kiasmassa 21.4. 2012

Etusivun kuvassa Sanna Kekäläinen ja Andrius Katinas. Kuva Lilja Lehmuskallio.