Från början av år 2011 ansvarar en ny generation teaterarbetare för Viirus verksamhet. Teaterns styrelse har efter en lång process valt att engagera en ensemble bestående av fem unga skådespelare samt regissören Maria Lundströmsom blir konstnärlig ledare. Matilda Sundström blir ny administrativ chef. Fyra av skådespelarna fullbordar i vår sina studier vid Teaterhögskolan. Dessa är Oskar Pöysti, Viktor Idman, Jessica Lindfors och Pelle HeikkiläDessutom ingår skådespelaren Maria Ahlroth i ensemblen.

Det har redan en längre tid stått klart att Viirus kommer att genomföra ett generationsskifte. Processen har dock fördröjts eftersom man velat lösa utrymmesproblemen innan man överlåter ansvaret åt nya krafter. Då det blev klart att Viirus hittat en ny permanent hemmascen på Sjötullsgatan i Kronohagen var tiden mogen för förändringar också inom personalen.

Teaterns styrelse har fört diskussioner med ett antal grupper som visat sitt intresse för att ta över Viirus verksamhet. Alla grupper har uppvisat intressanta och ambitiösa planer för ett framtida Viirus. Styrelsens beslut var svårt, men slutligen enhälligt. Förutom att samtliga i den nya gruppen redan visat prov på stor yrkesskicklighet tilltalades styrelsen av de verksamhetsplaner gruppen presenterade. Det är en intressant kombination av konstnärligt ambitiös teater och en strävan att på scenen lyfta fram och tackla samhälleligt viktiga frågor. Gruppen har ett gott internationellt nätverk och har i sina planer presenterat projekt som omfattar så väl inhemska som internationella regissörer och dramatiker.

Maria Lundström har tidigare regisserat bl.a Valerie Solanas ska bli president i Amerika (Teater 90′ / Sirius Teatern), Nedstörtad Ängel (SiriusTeatern) och Drabbad (ÅST). För tillfället regisserar hon Fanny & Alexander på Svenska Teatern. Matilda Sundström verkar för tillfället som länskonstnär med uppdrag att skapa och stöda samarbetsformer mellan teaterinstitutioner och det fria teaterfältet, samt att öka kännedomen om finlandssvensk teater både i och utanför Finland.

Teater Virus grundades år 1986 och har under sina 24 verksamhets uppfört ca. 100 produktioner. Råholmen fungerade som Viirus teater fram till hösten 2007 då det gamla reningsverket revs. Efter det har Viirus spelat på Söderviks gasverk i Helsingfors, på Universum och spelåret 2009-2010 på Diana-Scenen.

Viirus har uppfört ny inhemsk och utländsk dramatik, dramatiseringar av nyskriven prosa och klassiker. Viirus har regelbundet spelat på internationella teaterfestivaler och engagerat regissörer och annan konstnärlig personal från utlandet, främst från Norden och Baltikum. Viirus erhåller verksamhetsbidrag av staten och Helsingfors stad och får stöd från bl.a. Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet.

Under sommaren 2010 flyttar VIIRUS in i nya lokaler på Sjötullsgatan 33