Kulttuuriviennin kärkihankkeet saivat tänä vuonna opetusministeriöltä tukea kaikkiaan
1 344 000 euroa.
Hakijoita oli 101 ja 23 hanketta sai tukihakemukseensa myöntävän päätöksen.
Teatterialan hankkeista tukea saivat seuraavat hakijat:

Ab Interprod Oy 40 000 euroa verkostojen luomiseen ja vientikonseptien markkinointiin

Q-teatteri ry 70 000 euroa TEX – suomalaisten teatteriesitysten vientihankkeeseen

Quo Vadiksen tuki ry 40 000 euroa Teatteri Quo Vadiksen vientihankkeeseen

Tampereen Teatterikesä ry 37 500 euroa kotimaisten näytelmien kääntämiseen ja tekstittämiseen sekä kansainväliseen verkostoitumiseen

Toothpick/Tero Saarinen Company 82 500 euroa lisenssimyyntiin liittyvän palvelutuotekonseptin kehittämiseen

Zodiak Presents ry 50 000 euroa esitysviennin, verkostoitumisen ja promotoinnin kehittämiseen vuonna 2009.

Valtio haluaa kärkihanketukien avulla lisätä kulttuurivientiä ja alan työpaikkoja. Tavoitteeseen pyritään edistämällä tukitoimin ennen muuta kulttuurialan liiketoimintaa sekä yrittäjäosaamisen ja tuottaja- ja manageriosaamisen kehittämistä sekä tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Teatterialan kolme toimijaa vastaa saamansa tuen käytöstä seuraavaa:

Jurtalla maailmalle

Markku Hoikkala ja Otso Kautto teatteriryhmä Quo Vadiksesta (40.000 euroa) vastaavat hankkeistaan näin:
”Teatteri Quo Vadis on 24-vuotisen taipaleensa lähes ensi vaiheista lähtien rakentunut kansainvälisen katseen kestäväksi teatteriksi. Nuorten punkhenkinen teatterianarkia kehittyi laboratoriomaisen työskentelyvaiheen kautta jurttateatteriksi.
Kansainvälisyys ei ollut tavoite, mutta ensimmäiset ulkomaan kiertueet paljastivat ryhmän estetiikan ylittävän helposti kansallisuus- ja kulttuurirajat. Kenties hyvin henkilökohtaisten aiheiden suorasukainen käsittely on auttanut asiassa: yksityinen, lähes salainen totuus onkin koskettanut laajemmin.
Nomadinen työskentelytapa ei ole kaivannut teatterikiinteistöjä rasitteekseen, päinvastoin – 20 vuoden tutkimisen jälkeen syntyi teatteri joka kulkee näyttelijöiden mukana. Löytyi jurtta. Eikä mikä tahansa jurtta, vaan Markku Hoikkalan neljän vuoden tuotekehityksen ja tutkimuksen tulos: teatteri- ja esityskäyttöön tarkoitettu tila joka sulkee niin katsojat ja kuin esiintyjätkin omaan universumiin pyöreän kupunsa alle. Ennen kaikkea: tila joka palvelee Quo Vadiksen esitysten sisältöjä.
Parikymmentä vuotta kestänyt tekeminen synnytti tilan, jurttateatterin, joka puolestaan synnyttää uusia esityksiä, uusia sisältöjä joissa ihmiset kohtaavat, uusia mielentiloja joista katsojat poistuvat sen näköisinä kuin olisivat olleet pitkälläkin matkalla. Siitä määritelmä jurttateatterille: Healing theater.
Liikkuvuuden lisäksi Quo Vadiksella on muita valmiuksia kansainväliseen toimintaan: Quo Vadis esiintyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi ja venäjäksi. Paikoitellen lähes sanattomat kohtaukset tavoittavat katsojat kulttuuritaustasta riippumatta; kielen tuolla puolen olemme ehkä enemmän samankaltaisia kuin erilaisia. Kansainvälisten yhteistöiden kautta on kehitetty kaksikielisiä simultaaniesityksiä: sama näytelmä eri kielellä on eri tarina, ja näiden kahden tarinan samanaikainen läsnäolo lavalla on uusi näytelmä.
Jurttateatteri on demokraattista: Se tarjoaa samat esitykset ja katsomiskokemukset niin pariisilaisille kuin Salon Kuusjoenperän asukkaille.
Quo Vadiksen ohjelmisto on vuosien mittaan laajentunut puheteatterista tanssiin, musiikkiin, sirkukseen, elokuvaan ja runouteen. Samalla paikasta ja maasta toiseen liikkuvasta jurtasta on tullut suomalaista kulttuuria vievä taidekeskus joka toimii esitysten välissä taidenäyttelyinä ja erilaisten seminaarien pitopaikkana.
Jurtan ensiesiintyminen ulkomailla tapahtui vuosi sitten keskellä Pariisia. Vastaanotto jännitti, mutta jälkikäteen yksi näyttelijöistä totesi: ’Ensin niitä bravo-huutoja oudoksui, sitten niihin tottui ja nyt niitä jo kaipaa.’
Teatteri Quo Vadis palasi juuri Terve Rostock -festivaaleilta Saksasta. Siellä kaikki 8 esitystä olivat loppuunmyytyjä ja kritiikki ylistävää.
Kesäkuun alussa teatteri jurttineen matkaa Moscow Open Book -festivaalille, ennakkotietojen mukaan suomalaisena päätapahtumana.
Kulttuuriviennin kärkihankerahoitusta Quo Vadis lähti hakemaan vasta kun sillä oli jo näyttöä jurttateatterin toiminnasta. Se kannatti. Paketti toimii jo nyt. Rostockin festivaaliesiintymisten lisäksi Volkstheater Rostockiin myytiin Pelastetaan äiti -konsepti johon kuului Otso Kauton ohjauksen ja Markku Hoikkalan sekä Otso Kauton kirjoittaman näytelmätekstin lisäksi Nina Mansikan suunnitteleman pukulavastuksen vuokraus.
Kulttuuriviennin kärkihankerahaa teatteri Quo Vadis haki jurttateatterin kiertuerakenteiden luomista varten. Tämä tarkoittaa vientikokonaisuuden rakentamista, markkinointipaketin luomista, kansainvälisten yhteyksien solmimista ja kiertueverkoston kehittämistä, kiertuekaluston viilaamista, kansainvälisen ohjelmiston hiomista sekä vierailukustannusten kattamista.
Jurttaan mahtuu 60-100 katsojaa esityksestä riippuen. Esiintyjien määrä vaihtelee yhdestä pariinkymmeneen. Käytännössä: mitä enemmän esiintyjiä sitä vähemmän katsojia. Toisaalta teatteri käyttääkin itsestään mieluummin sanaa heimo. Lapset kasvavat mukaan esityksiin, perhe on vahvasti läsnä lavalla niin esitysten ilmeessä kuin myös sisällöissä, henkilökohtainen ja fiktiivinen limittyvät toisiaan tukien. Tämä erityispiirre on otettu lämpimästi vastaan kaikkialla.
Jurtta on intiimi esiintymispaikka, niin katsojille kuin esiintyjillekin, ja joidenkin esitysten lumo perustuu suureen esiintyjämäärään pienessä tilassa. Valitettavasti tuolloin esityskustannukset nousevat suuremmiksi kuin esitystulot. Valinta on silti tietoinen: kokemuksen laatu on etusijalla. Tämän epäsuhdan korjaamiseen Teatteri Quo Vadis käyttää kärkihankkeen rahoitusta: vientituki kattaa myös viennistä vääjäämättä tulevia tappioita.
Quo Vadiksen toiminnassa rakenteet palvelevat sisältöjä. Jurtta on luova tila joka tekee mahdolliseksi sisältöjä jotka ilman jurttaa olisivat mahdottomia.”

Interprod edustaa pääosin ulkomaisia näytelmiä

Mats Långbacka Ab Interprod Oy:stä (40 000 euroa) kertoo, että yritys tulee käyttämään rahoja ”juuri siihen tarkoitukseen mihin niitä haettiin”.
Interprod toimii laajalla säteellä ja edustaa muun muassa elokuvia, TV-formaatteja ja teatterikonsepteja.
Teatterikonsepteista mukana kärkihanketuen hakemuksiessa olivat muun muassa islantilaisen käsikirjoittaja-ohjaaja Björk Jakobsdottirin Cellofan, jonka oikeuksia Interprod valvoo maailmanlaajuisesti Pohjoismaita lukuun ottamatta. Lisäksi yritys hallinnoi ja edustaa Svenska Teaterniin syksyllä valmistuvan PlayMe-musikaalia kaikkialla muualla paitsi Pohjoismaissa sekä englantilaista Akkapakka-näytelmää ja amerikkalaisen Robert Dubacin Ihan pihalla -näytelmää, jota on kevään ajan esitetty Aleksanterin teatterissa.
Interprod on niin ikään edustajana Kuriton Companyn vientituotteeksi kehittelemässä teoksessa Säröjä. Yritys on mukana myös Tatu Tynin Werwolf-näytelmän muokkamisessa vientikonseptiksi ja aikoo toimia teoksen agenttina ja konseptimarkkinoijana.
Långbackan mukaan ”hallituksen seuraavassa kokouksessa päätetään mitä hankkeita lähdetään viemään eteenpäin ja millä prioriteetillä”.
”Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että me emme ole teatteriin mitenkään erityisesti sidoksissa”, selvitti Mats Långbacka tukien käytöstä vastatessaaan.

TEX keskittyy esitysvientiin ja verkostoitumiseen

Projektijohtaja Jukka Hytti tiivistää Q-teatteri ry (Baltic Circle), Teatterikeskus ry, Produforum (Produforums understödsförening rf): TEX-hankkeen etenemisestä näin (Q-teatteri ry:lle 70 000 euroa):
”Teatteriesitysviennin kärkihankkeella TEX vahvistetaan suomalaisen teatterin kansainvälistä tunnettuutta ja kysyntää. Hankkeen aikana ja avulla luodaan Suomen oloihin soveltuva sekä suomalaista osaamista hyödyntävä ja lisäävä teatteriviennin malli. TEX käynnistyy syksyllä 2009.
Hanke sisältää valmiiden, loppuvuodesta valittavien vierailuesitysten kiertuepromovoinnin ja myymisen kansainvälisille festivaaleille ja vierailunäyttämöille. Esitysvalinnat tehdään yhdessä hankkeen johtoryhmän kanssa. Taustalla on Teatterin tiedotuskeskuksen kanssa tehty kansainvälisyyskysely kaikille suomalaisille teattereille.
TEX on myös kansainvälisiä yhteistuotantoja, joita suomalainen tuottaja yhdessä hankejohdon ja ulkomaisen osatuottajan kanssa myyvät kolmansille osapuolille. Yhteistuotannot ovat käytännönläheistä suomalaistuottajien mentorointikoulutusta kansainväliseen toimintaan.
Hankkeen lopuksi kirjoitetaan teatteriesitysviennin käsikirja. Toiveena on myös synnyttää kansainväliseen teatteriyhteistyöhön ja esitysvientiin erikoistunut tuotantoyhtiö. Lisäksi järjestetään Pariisissa ja Berliinissä sijaitsevien kulttuuri-instituuttien kanssa messuluonteisia teatteritietoiskuja.
Hankkeen tavoitteena on luoda henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva, kansainvälisesti verkottunut teatteririnki, jonka tuotannot ja taiteilijat ovat kysyttyjä vieraita ulkomaisilla näyttämöillä. Kaksivuotisen hankkeen aikana Suomen teatterikentälle kouliintuu mentoroinnin kautta lisää kansainvälistä kokemusta omaavia tuottajia.”

Birgitta Kärkkäinen
Annukka Ruuskanen